ไลฟ์สไตล์
100 year

พศ.-ธรรมกายแจงธุดงค์กลางกรุง ไม่ผิดหลักศาสนา

ไทยรัฐออนไลน์3 เม.ย. 2555 18:48 น.
SHARE

วัดพระธรรมกาย ออกโรงแจงผ่านเว็บไซต์ กรณี ส.ว.ตรึงใจ ติงไม่เหมะสม ด้าน ผอ.สำนักพุทธ ยันไม่ผิดหลักพุทธศาสนา มีการเผยแพร่หลักธรรม ส่วนการโรยดอกกุหลาบช่วยกระจายรายได้ให้ชาวบ้าน...

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. พระสนิทวงศ์ พระลูกวัดพระธรรมกาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการธุดงค์ธรรมชัยฯ ได้ชี้แจงกรณีการให้สัมภาษณ์ของนางตรึงใจ บูรณสมภพ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ที่ปรากฏในเว็บไซต์ Manager.co.th และ Nation Channel โดยระบุว่า 1. โครงการธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) จัดขึ้นในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้พุทธบริษัท 4 ปฏิบัติ “ทาน ศีล ภาวนา” และ “ศีล สมาธิ ปัญญา” ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. โครงการธุดงค์ธรรมชัย เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการตักบาตรพระ 120,400 รูป ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ครบ 1 ล้านรูป ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นเดือนแห่งมาฆบูชาที่ผ่านมา และเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นเดือนแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี คือวันที่ 6 เม.ย. จึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ระหว่างวันที่ 2-6 เม.ย. 2555

3. การเดินธุดงค์ครั้งนี้ใช้ “เส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำ” ไปประดิษฐาน ณ “พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล” วัดปากน้ำภาษีเจริญ ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่ได้จัดตักบาตรพระ 120,400 รูป ฉลองพุทธชยันตีไปแล้ว เป็นการปฏิบัติ “ทาน ศีล ภาวนา” กิจกรรมบุญกุศลเช่นนี้ สามารถจัดได้ทุกที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทั้งกรุงเทพมหานครและประเทศไทย 4. การถือธุดงควัตร ... “ธุดงค์” แปลว่า องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ 13 ข้อ ภิกษุจะถือปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เพื่อฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ตนเอง ในครั้งนี้ทางโครงการฯได้กำหนดให้พระธุดงค์ ถือธุดงค์ 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 5 คือ ฉันมื้อเดียว และข้อที่ 12 คือ อยู่ในที่พักที่เขาจัดให้โดยไม่เลือก ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้ปฏิบัติได้ทุกที่ ทั้งในเมือง ในบ้าน ในป่า ในวัด แต่ครั้งนี้ปฏิบัติในเส้นทางอัญเชิญฯ ดังได้กล่าวมาแล้ว 5. ในการเดินธุดงค์ พระธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติธรรมที่มาจากทั่วประเทศ ขณะเดินพระธุดงค์ได้ทำสมาธิ สำรวม กาย วาจา ใจ ไปตลอดเส้นทางการเดิน และอธิษฐานจิตให้กรุงเทพฯ และประเทศไทยมีแต่ความสงบร่มเย็น นำความสิริมงคลแก่ประเทศ

6. การเดินธุดงค์ครั้งนี้ เดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะในสมัยพุทธกาล เกิดภัยพิบัติที่เมืองเวสาลี ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ชาวเมืองจึงอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก 500 รูป เสด็จมายังเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยระหว่างส่งเสด็จและรับเสด็จ ชาวเมืองได้โปรยดอกไม้หลากสี ตั้งฉัตร ธงทิว รับ-ส่งเสด็จ หลายสิบกิโลเมตร เพื่อถวายการต้อนรับ ในครั้งนี้ประเทศไทยเพิ่งผ่านพ้นประสบมหาอุทกภัย และปีนี้เรากำลังประสบอัคคีภัยในหลายครั้งหลายหน ทั้งไฟไหม้ พลุระเบิด แก๊สระเบิด ฯลฯ พระธุดงค์ท่านเดินทำสมาธิไปเพื่อให้กรุงเทพฯ และประเทศไทยสงบสุข และชวนชาวไทยมาโปรยกลีบกุหลาบ และดอกไม้หลากสีถวายการต้อนรับพระ ฝึกความเคารพในพระรัตนตรัยและให้มีส่วนแห่งบุญกับพระธุดงค์ฯ เช่นเดียวกับสมัยพุทธกาล ซึ่งทุกวันมีชาวบ้านออกมาต้อนรับพระธุดงค์ฯ เป็นจำนวนมาก 7. ด้านการจราจร ทางโครงการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก ที่อาจมีบางเส้นทางการจราจรติดขัด หรือชะลอตัวเป็นบางช่วง ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้ประสานงานไปยัง กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประสานงานในเรื่องเส้นทางจราจรแล้ว รวมทั้งได้จัดแถลงข่าว เพื่อให้ท่านสื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง คือ วันพุธที่ 28 มี.ค. 2555 โดยคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมรัฐสภา และในวันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 2555 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานและแนะนำการใช้เส้นทางเลี่ยงในวันที่ 2-6 เม.ย.ดังกล่าวแล้ว

8. โครงการธุดงค์ธรรมชัย ได้รับการสนับสนุนจาก คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน, สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, สหพันธ์ร่วมใจไทยทั้งชาติ, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย และกว่า 40 องค์กรภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบุชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม, ฟื้นฟูศีลธรรม, ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน, ฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อแม่ลูกได้มาร่วมทำบุญให้ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีของชาวไทย ในการทำกิจกรรมงานบุญร่วมกัน

ด้านนายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการการศาสนา วุฒิสภา เรียกร้องให้ พศ.และกรมการศาสนา ตรวจสอบการจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระสงฆ์ 1,500 รูประหว่าง วันที่ 2-6 เม.ย. นี้ ในเขตปทุมธานีและผ่านถนนหลักกลาง กทม.เป็นการเคารพ หรือทำลายพุทธบัญญัติและธรรมวินัยว่า การเดินธุดงค์มีหลายลักษณะ เป็นป่าหรือสถานที่ก็ได้ เป็นการทำสมาธิ กำหนดจิตให้รู้ตัว ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่ง

"เท่าที่ทราบข้อมูลเป็นการแห่รูปหล่อของหลวงพ่อสด ซึ่งเป็นการยกย่องเพื่อแสดงความกตัญญูในฐานะที่เมตตาเผยแผ่หลักธรรมคำสอน อีกทั้งเป็นการรวมชาวพุทธ ให้มาร่วมกิจกรรมแม้ว่าจะมีผลกระทบด้านการจราจรบ้าง แต่หากมองที่ผลลัพท์แล้วเป็นเรื่องดี ที่เป็นการจุดประกายและจิตศรัทธาให้ชาวพุทธมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เหมือนการจัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์หลายหมื่นรูปที่ถนนเยาวราช ซึ่งเป็นเรื่องดี ไม่อยากให้มองแต่แง่ลบอย่างเดียว อยากให้มองว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์มากกว่า" ผอ.สำนักงานพระพุทธฯ กล่าวและว่าส่วนกรณีการโรยดอกไม้นั้นได้สอบถามไป ได้การชี้แจงว่า เป็นการยกย่องพระว่าเป็นผู้สูงส่ง ขณะเดียวกันการโรยดอกไม้ ยังช่วยกระจายรายได้ให้ชาวบ้าน.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09:30 น.