กีฬา
100 year

อนุมัติ 'ศ.' 15 ราย- 'ธีรยุทธ' ได้สาขามานุษยวิทยา

ไทยรัฐออนไลน์7 มี.ค. 2555 05:15 น.
SHARE

"ก.พ.อ." อนุมัติ “ศาสตราจารย์” 15 ราย  “ธีรยุทธ บุญมี” ได้สาขามานุษยวิทยา อาจารย์ม.ขอนแก่นได้ตำแหน่งอายุน้อยสุด 37 ปี...

จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช  รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” เพื่อนำความเสนอกราบบังคมทูลฯ โปรดเกล้าฯ  จำนวน  15 ราย ดังนี้ 1 รศ.ประยงค์ เนตยารักษ์ อายุ 62 ปี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2 นายสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ อายุ 53 ปี สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ม.เชียงใหม่ 3 นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อายุ 53 ปีสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ 4 นายวัชระ งามจิตรเจริญ อายุ 49 ปี สาขาวิชาปรัชญา มธ. 5 นายธีรยุทธ บุญมี อายุ 60 ปี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชามานุษยวิทยา มธ. 6 นายฉลียว ศาลากิจ อายุ 50 ปี สาขาวิชาพยาธิวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ 7 นางมาลินี เหล่าไพบูลย์ อายุ 54 ปี สาขาวิชาชีวสถิติ ม.ขอนแก่น 8 นายอุดม รัฐอมฤต อายุ 51 ปี สาขาวิชากฎหมายวิธีบัญญัติ มธ. 9 นางอรุณี เจตศรีสุภาพ อายุ 58 ปี สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มข. 10 นายวิชัย เอกพลากร อายุ 52 ปี สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ระบาดวิทยา ม.มหิดล 11 นายกำชัย จงจักรพันธ์ อายุ 50 ปี สาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มธ. 12 นายพลภัทร โรจน์นครินทร์ อายุ 43 ปี สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 นายเกษียร เตชะพีระ อายุ 53 ปี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มธ. 14 นายธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ อายุ 64 ปี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อายุ 37 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มข. ทั้งนี้ ตนขอให้ ก.พ.อ.กำหนดวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการให้รวดเร็วขึ้น  เพราะบางรายใช้เวลานาน 5 ปี

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การอนุมัติตำแหน่ง ศ.ครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดในรอบ 5 ปี ซึ่งยืนยันเป็นตามหลักเกณฑ์ โดยนายอภิรัฐ อายุ 37 ปี เป็นคนที่ได้ตำแหน่ง ศ.ที่อายุน้อยที่สุด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้