วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดยิ่งใหญ่! พิธีบวงสรวง'สมเด็จพระเจ้าเสือ'วันมวยไทย

จัดยิ่งใหญ่! พิธีบวงสรวง'สมเด็จพระเจ้าเสือ'วันมวยไทย

  • Share:

วธ.จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เนื่องในวันมวยไทย 6 ก.พ. เตรียมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิมรดกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ทรงคุณค่าให้ปรากฏไปทั่วโลก...

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เป็นปีแรก ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ทุกปี เป็นวันมวยไทย โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธาน โดยมีการบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) จากนั้นมีพิธีไหว้ครูมวยไทย โดย นายวิชิต ชี้เชิญ ครูผู้ประกอบพิธี อ่านโองการสรรเสริญครูบูชาครู มีการรำไหว้ครูมวยไทยสายต่างๆ จาก ครูมวยไทย 5 สาย ได้แก่ นายยอดธง ศรีวราลักษณ์ มวยไทยภาคกลาง รศ.ดร.สมพร แสงชัย มวยไทยท่าเสา และพระยาพิชัยดาบหัก นายจรัสเดช อุลิต มวยพลศึกษา นายประเสริฐ ยาและ มวยไทยไชยา จ.ส.อ.สมนึก ไตรสุทธิ มวยไทยลพบุรี และ พ.อ.(พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข มวยไทยโคราช จากนั้น มีการรำไหว้ครูมวยไทย ของเยาวชน 200 คน การสาธิตมวยไทย 5 สาย นอกจากนี้ยังมีนักมวยไทยชื่อดัง อาทิ นายสมรักษ์ คำสิงห์ สมจิตต์ จงจอหอ มาร่วมงานด้วย

นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ทุกปี เป็นวันมวยไทย โดยถือวันที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจน ที่สำคัญ วธ. ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงจัดพิธีไหว้ครูมวยไทย เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านมวยไทย รวมถึงร่วมกันเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ทรงคุณค่า และงดงามให้ปรากฏไปทั่วโลก ที่สำคัญยังเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไป

ด้าน นายยอดธง เสนานันท์ ครูมวยภาคกลาง วัย 75 ปี กล่าวว่า มวยไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ ที่หลายคนคิดว่าจะสูญหาย แต่โดยส่วนตัวคิดว่าไม่สูญแน่ เพราะตอนนี้ทางราชการมองเห็นคุณค่าของมวยไทย ที่สามารถสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ในสายตาชาวต่างชาติ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะ เรื่องการใช้ศอก ซึ่งวันนี้พวกเขาได้เรียนรู้ และได้รับการยอมรับทั่วโลก เพราเป็นการต่อสู้มือเปล่าที่ดีที่สุดในโลก ปัจจุบันชาวต่างชาติ โดยเฉพาะฮอลแลนด์เข้ามาเรียนวิชามวยไทยจำนวนมาก และมีการประยุกต์ท่าทางที่หลากหลายมากขึ้น ส่วนที่มีการถามไถ่ว่า ศิลปะมวยไทยมีลิขสิทธิ์หรือไม่ ส่วนตัวแล้วมองว่ามวยไทย ไม่ได้มีลิขสิทธิ์ แต่ชาวต่างชาติสามารถประยุกต์ไปเป็นมวยต้นแบบของชาติต่างๆ ได้

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดี สวธ. กล่าวว่า ความคืบหน้าการสำรวจ และพิจารณาการประกาศรายชื่อมรดกภูมิปัญญาขึ้นทะเบียน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 ว่า จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการคัดเลือกใหม่ จากเดิมที่ประกาศขึ้นทะเบียนเฉพาะในระดับชาติเท่านั้น โดยจะใช้กระบวนการขึ้นทะเบียนตามกฎของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และเพิ่มให้ชุมชน เสนอภูมิปัญญาระดับชุมชนของตนเองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน จากนั้นคณะกรรมการจะไปคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนเป็นระดับชาติอีกครั้ง โดยคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้ในเดือนสิงหาคมนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้