ข่าว
100 year

บยป. 3 เอกชน (ต่อ)

ซี.1216 ธ.ค. 2554 05:01 น.
SHARE

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) ของศาลปกครองที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และแนวคิดในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น

มีผู้สมัครจากภาคเอกชนและได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มใหญ่ ที่จะนำเสนอต่อจากเมื่อวานนี้คือ

16. นายนิสิต อนันตรักษ์ กรรมการมรรยาท สภาทนายความ 17. เภสัชกรหญิง เบญจางค์ เคียงสุนทรา ประธานกรรมการ บริษัทอัฟฟี่ฟาร์ม จำกัด 18. นางสาวประกายดาว เขมะจันตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัททรอปิคอล แลนด์ จำกัด 19. นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทบียอนด์ เพอร์เซ็ปชั่น จำกัด 20. นายปริญญา เธียรวร ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง บริษัทวี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด

21. นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสิริพงศ์พรรณ คอร์ปเปอเรชั่น 22. นางเปรมฤดี สุวรรณทัต ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทเจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด 23. นายพรชัย รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคาซา รอคคา จำกัด 24. นางพรนภา ไทยเจริญ กรรมการหุ้นส่วน บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด 25. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานกรรมการ บริษัทไอดีล พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด

26. นายพิสิษฐ์ เดชไชยยาศักดิ์ ทนายความหุ้นส่วน สำนักงาน Weerawong C&P 27. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 28. นางรัตนา ตฤษณารังสี ประธานกรรมการ บริษัทดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร (ประเทศไทย) จำกัด 29. นายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต ประธานบริษัทพัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด 30. นายวรวุฒิ นวโภคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด

31. นายวันไชย เยี่ยมสมถะ พาร์ทเนอร์ บริษัทแอสเอส ฮอไรซัน จำกัด 32. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 33. นายวิทูร ทวีสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอลเมทไทย จำกัด 34. นายสมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ DR.BOO Co.,Ltd. 35. นายสมบูรณ์ วรปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแปซิฟิค รีเทล เซอร์วิส จำกัด

36. พล.ต.อ.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 37. นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด 38. ดร.อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 39. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด 40. นายอัชดา เกษรศุกร์ กรรมการบริษัท บริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 41. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 42. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหการประมูล จำกัด

ตรวจรายชื่อแล้วล้วนเป็นคนดังในวงการ บางรายผ่านมาแล้วทั้ง วปอ. วตท. ฯลฯ.


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้