ข่าว
100 year

บยป.3 เอกชน

ซี.1215 ธ.ค. 2554 05:00 น.
SHARE

การจัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) ของศาลปกครองนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

เพื่อให้ผู้บริหารงานภาครัฐและเอกชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและแนวคิดในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในสังคมไทยต่อไป

มี ส.ว. ส.ส. และ ผู้บริหารท้องถิ่น มาร่วมด้วยคือ นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง ส.ว. สระบุรี นายถาวร ลีนุตพงษ์ ส.ว.สรรหา นางภารดี จงสุทธนามณี ส.ว.เชียงราย นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ  ส.ว.ปราจีนบุรี  นายวิทยา  แก้วภราดัย ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นายวิรัตน์  กัลยาศิริ ส.ส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางสาววิไล บูรณุปกรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  ประกอบด้วย  นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางพรรณพิลาศ ไม้งาม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

ประเภทที่ปรึกษาของหน่วยงานต่างๆ มี  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบรรยาย  นาคยศ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสมฤดี ธัญญสิริ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จาก ภาคเอกชน 42 ราย ได้แก่ 1. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. นางสาวเกศมณี  แย้มกลีบบัว กรรมการผู้จัดการ บริษัทเกศมณี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 3. นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการ บริษัทสปริงคอร์ปอเรชั่น จำกัด 4. นางจันทิมา บุญวิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัทไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด (มหาชน) 5. นางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธาน มูลนิธิชลลดา

6. นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 7. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักงานจักรพงษ์ ทนายความ จำกัด 8. นายเดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ สภาหอการค้าไทย 9. นางสาวทิพยวรรณ อุทัยสาง กรรมการบริหาร บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด 10. นายธนกร วังบุญคงชนะ ประธานคณะกรรมการ บริษัททอง มัลติมีเดีย จำกัด

11. นายธนการ  ดำรงรัตน์ กรรมการ บริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด  12. นายธนญ ตันติสุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัทกัลฟ์ เจพี จำกัด 13. นายธัช บุษฎีกานต์ กรรมการ บริษัทบีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด 14. นายนัที เปรมรัศมี กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 15. นายนิติ ถาวรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ยังเหลือคนดังในภาคเอกชนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจะนำเสนอต่อไป.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้