ข่าว
100 year

เทิดพระเกียรติ กึกก้องทั่วฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษา 9 เพลงเพื่อ'พ่อ'

ไทยรัฐออนไลน์5 ธ.ค. 2554 08:00 น.
SHARE

บทเพลงเพื่อพ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หลากหลายทำนอง และคำร้องที่แต่งขึ้นอย่างตั้งใจ วันนี้ 'ไทยรัฐออนไลน์' จึงได้รวบรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติที่ติดหูคนไทยมาให้ฟังกันถึง 9 เพลง จากหลายร้อยบทเพลงแห่งการสดุดีในวาระพิเศษเช่นนี้

หากจะให้กล่าวถึงบุคคลอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช แล้ว พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ หรือประมุขของประเทศ แต่พระองค์คือผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถมาแทนที่ได้ในทุกปี ซึ่งใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สิ่งหนึ่งที่คนไทยสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระองค์ท่านได้ ก็คือการทำความดี สามัคคีปรองดองกัน รวมไปถึงการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติของพระองค์ให้คนรุ่นหลังได้ทราบ ผ่านบทเพลงเทิดพระเกียรติต่างๆ ที่แต่งขึ้น ซึ่งเมื่อใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อใด คนไทยก็ต้องได้ยินบทเพลงอันไพเราะเหล่านี้ทุกครั้ง

9 บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทางไทยรัฐออนไลน์ ได้คัดเลือกมาในวันนี้ ล้วนแต่เป็นบทเพลงที่คุ้นหูเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความไพเราะ และซาบซึ้งถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติต่อคนไทย ผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์

1. เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

ประพันธ์โดย 4 นักแต่งเพลง และนักเขียนชื่อดังคือ ชาลี อินทรวิจิตร, อาจินต์ ปัญจพันธ์, สุรพล โทณะวณิก และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ประพันธ์ทำนองโดย สง่า อารัมภีร์, นคร ถนอมทรัพย์, แมนรัตย์ ศรีกรานนท์ และประสิทธิ์ พยอมยงค์

บรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ (ผู้ควบคุมวงคือ วิรัช อยู่ถาวร)บทเพลงนี้แต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2542 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเพลงที่สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย

2. เพลงของขวัญจากก้อนดิน

ประพันธ์เนื้อร้อง/ทำนอง โดย  นิติพงษ์ ห่อนาค

ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์"เพราะพ่อรู้ พ่อคือ พลังแห่งแผ่นดิน ให้เราพออยู่ พอกินกันต่อไป" คำร้องหนึ่งในท่อนที่คุ้นหูจากเพลงเทิดพระเกียรติ ซึ่งแต่งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2542 ทุกวันนี้บทเพลงของขวัญจากก้อนดิน ก็ยังคงเป็นเพลงที่หลายคนชื่นชอบ และเปล่งเสียงร้องเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พ่อหลวงอยู่จนทุกวันนี้

3. เพลง King of King

ประพันธ์เนื้อร้องโดย สุรักษ์ สุขเสวี

ประพันธ์ทำนองโดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยาKing of King บทเพลงที่แต่งเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อพุทธศักราช 2549 ในปีนั้นถือเป็นปีมหามงคลของชาวไทย มีการจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งก็รวมไปถึงบทเพลงดังกล่าวนี้ ที่มีจังหวะปลุกอารมณ์คนฟังให้คล้อยตามไปกับเนื้อร้องและท่วงทำนอง ซึ่งยังคงถูกนำมาเปิดใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์อยู่เสมอ

4. เพลงรูปที่มีทุกบ้าน

ประพันธ์เนื้อร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค

ประพันธ์ทำนองโดย อภิไชย เย็นพูนสุข

ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์"รูปที่มีทุกบ้าน"  บทเพลงที่มีเนื้อหาซาบซึ้งกินใจ ไม่มีบ้านไหนในเมืองไทยที่ไม่มีรูปพระองค์ท่านติดอยู่บนฝาผนัง หรือตั้งไว้เพื่อแสดงความจงรักภักดี ไม่ว่าจะจนหรือจะมากมี รูปใบนี้จะมีติดอยู่ทุกบ้าน เพลงนี้แต่งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อปี 2550

5. เพลงทรงพระเจริญ

ประพันธ์เนื้อร้องโดย ยืนยง โอภากุล

ประพันธ์ทำนอง/เรียบเรียงโดย อัสนีย์ โชติกุล

ขับร้องโดย อัสนีย์ โชติกุล  Ft.  ยืนยง โอภากุลไพเราะไม่แพ้เพลงอื่น สำหรับบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อปี 2550

6.  เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม

ประพันธ์เนื้อร้อง/ทำนองโดย ประภาส ชลศรานนท์บทเพลงนี้แต่งขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ขับร้องทั้งสิ้น 9,999 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นคนไทยที่มาจากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ศิลปิน ข้าราชการ ดารา ฯลฯ และนักดนตรีจากทุกเหล่าทัพร่วมบรรเลง ผสมผสานออกมาเป็นเพลงเทิดพระเกียรติอันยิ่งใหญ่ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.  เพลงธงนำชีวิต

ประพันธ์เนื้อร้องโดย สีฟ้า

ประพันธ์ทำนองโดย อภิไชย เย็นพูนสุขบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2554 ซึ่งเพลงนี้ได้ศิลปินในเครือแกรมมี่มาร่วมขับร้องหลายชีวิต

8. เพลง 84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

จัดทำโดย กรมชลประทาน

ขับร้องโดย ธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก)เพลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ 84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ ของกรมชลประทาน เนื้อหานั้นกล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ ที่ทรงวางแผนระบบชลประทานให้กับเมืองไทย รวมไปถึงพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน

9. เพลงในหลวงของแผ่นดิน

จัดทำโดย บริษัท XACT&Scenarioเพลงนี้นอกจากจะถูกนำไปใช้ในละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินแล้ว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ขับร้องโดยนักแสดง และศิลปินจาก XACT & Scenario หลายชีวิต อาทิ ศิลปินจากเดอะ สตาร์, นัท มีเรีย, สินจัย เปล่งพานิช, หนูนา หนึ่งธิดา, ปิติ บารมีอนันต์, ภูธเนศ หงษ์มานพ, ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง ฯลฯ

 

Twitter : Sriploi_social

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้