Thairath Logo
กีฬา

กสทช.สั่งกสท-ทรูแก้ไขสัญญา3จีใน30วัน

Share :
line-share-logo

“กสทช.” สั่ง กสท-ทรู แก้ไขสัญญาบริการ 3 จี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เหตุสัญญากีดกันรายอื่น ขณะที่ “จิรายุทธ” พร้อมแก้ไข...

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมรักษาการคณะกรรมการ หรือบอร์ด กสทช. มีมติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ไปดำเนินการแก้ไขสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการ 3 จี ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 โดยให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ เนื่องจากสัญญาระหว่าง กสท กับกลุ่มทรูนั้น มีเนื้อหาไม่ถูกต้องตามประกาศของ กทช. โดยสัญญาที่จะต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 วัน ได้แก่ 1.สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือในระบบซีดีเอ็มเอ ระหว่าง กสท กับ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด และสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม เพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3 จี ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ เนื่องจากสัญญามีลักษณะปฏิเสธการให้บริการโครงข่าย แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ 2.สัญญาขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระบบเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับ บริษัท เรียลมูฟ จำกัด เนื่องจากสัญญามีลักษณะจำกัดสิทธิการบริการให้แก่ผู้บริการเฉพาะราย และมีลักษณะกีดกันการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีมติให้ กสท และกลุ่มทรู ไปเจรจาตกลงและดำเนินการตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 เนื่องจากการทำความตกลงเพื่อควบรวมกิจการระหว่างกลุ่มทรู กับบริษัท ฮัทชิสัน จำกัด และ กสท ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของ กทช. ฉะนั้น จะต้องไปดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันเช่นกัน นายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นการให้ผู้อื่นร่วมใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา 46 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 นั้น ยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ กสทช. ชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

ส่วนประเด็นการทำสัญญาระหว่าง กสท กับกลุ่มทรู เข้าข่าย พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 หรือ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ นั้น ที่ประชุมมิมติให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้วินิจฉัยในฐานะกำกับดูแลและปฏิบัติตาม ใต้ พ.ร.บ.ร่วมทุน 2535

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า กสท พร้อมดำเนินการตามคำสั่งของ กสทช. เพราะในฐานะผู้รับใบอนุญาตก็ต้องพร้อมปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม คงต้องหารือกับกลุ่มทรูก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...