ข่าว
100 year

ที่ปรึกษา

หมัดเหล็ก15 ก.ย. 2554 05:01 น.
SHARE

การก้าวผ่าน ความเป็นผู้นำของประเทศ เป็นเรื่องยาก จะบริหารงานให้ถูกใจคนทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยากกว่า  และจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องยอมรับจากสาธารณชนเป็นเรื่องที่ยากที่สุด

ที่ผ่านมา ความเป็นผู้นำไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ วิสัยทัศน์และการตัดสินใจ ของผู้นำเพียงอย่างเดียว  แต่ความล้มเหลว หรือความสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับคนใกล้ชิด  ที่ปรึกษา หรือที่เรียกว่าคนรอบข้างมีพฤติกรรมอย่างไรด้วย เกิดเพราะที่ปรึกษาใกล้ชิดก็มาก ตายเพราะคนใกล้ชิดก็เยอะ

วันนี้ขออนุญาตนำบทความในหนังสือ  CEO  สอนน้อง ของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  มาเผยแพร่ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างที่ปรึกษาที่จะพาไปสู่ความสำเร็จ   กับที่ปรึกษาที่จะพาไปสู่ความหายนะอยู่ที่ผู้นำจะเลือกใช้คนประเภทไหน

ในคัมภีร์  ฉางต่วนจิง  ที่เป็นคัมภีร์ด้านการบริหาร การปกครองที่มีชื่อเสียงของจีน ได้แบ่งประเภทของขุนนางเอาไว้  12  ประเภท เป็นขุนนางดี  6 ประเภท และขุนนางเลวอีก 6 ประเภท

ขุนนางดีประเภทที่ 1 เป็นขุนนางที่เห็นการณ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุคะเนเภทภัยได้ก่อนจะปรากฏ  ทั้งยังสามารถสกัดป้องกันไว้ตั้งแต่ต้น เป็นผลให้กษัตริย์ของตนอยู่เหนือภยันตรายและดำรงเกียรติยศปรากฏขจรไกลชั่วกาลนาน

เรียกว่า ขุนนางอริยเมธี

ประเภทที่   2   ขุนนางผู้ถวายความเห็นอย่างอ่อนน้อม โน้มน้าวให้กษัตริย์ปฏิบัติพระองค์ตามจารีตประเพณีอันดีงาม   และยึดมั่นในครรลองคลองธรรม คอยกราบทูลให้ทรงใช้สายพระเนตรที่ยาวไกล  คำนวณผลอย่างรอบด้าน เสริมจุดดี สลายจุดอ่อนให้กับกษัตริย์ของตน เรียกว่า ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่

ประเภทที่ 3 ขุนนางผู้ที่ทุ่มเทการทำงานทั้งเช้าค่ำ แนะนำคนดีมาช่วยชาติโดยมิเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  มักกราบทูลเรื่องราวของเมธีกษัตริย์และปวงปราชญ์แต่โบราณกาล  เพื่อเป็นแบบอย่างถวายองค์กษัตริย์อย่างสม่ำเสมอ

เรียกว่าขุนนางจงรักภักดี

ประเภทที่ 4 ขุนนางผู้มีสายตาแหลมคม มองเห็นเหตุแห่งความสำเร็จและล้มเหลว สามารถช่วยเหลือป้องกันได้ตั้งแต่ต้น โดยการอุดช่องโหว่รากเหง้าแห่งปัญหา  แปรหายนะเป็นชัยชนะกษัตริย์จึงไม่มีสิ่งใดต้องกังวล

เรียกว่าขุนนางชาญฉลาด

ประเภทที่ 5 ขุนนางผู้เคารพกฎหมายเคร่งครัดในระเบียบข้อบังคับ มีความรับผิดชอบสูงไม่กินสินบน ดำรงชีพด้วยความสมถะมัธยัสถ์ เป็นขุนนางมือสะอาดควรค่าแก่การยกย่อง

ขุนนางประเภทนี้เรียกว่า ขุนนางสุจริต

ประเภทสุดท้าย ขุนนางประเภทที่ 6 เป็นขุนนางที่ไม่ประจบสอพลอ ในยามบ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายก็กล้าทัดทาน ท้วงติงสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อหน้าพระพักตร์ แม้ในยามที่ทรงพิโรธรุนแรง พร้อมที่จะเผชิญหน้า  และแจกแจงถึงข้อผิดพลาดของผู้บังคับบัญชา   เป็นคนตรงที่ยอมเสี่ยงตายเพื่อส่วนรวม

เรียกว่าขุนนางซื่อตรง

พรุ่งนี้มาตามว่าขุนนางเลวที่ไม่ควรเรียกใช้มีลักษณะอย่างไรบ้าง.


หมัดเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้