ข่าว
100 year

ก.ล.ต.ลงโทษมาร์เก็ตติ้ง4รายรวด!!

ไทยรัฐออนไลน์15 ส.ค. 2554 20:50 น.
SHARE

ก.ล.ต. ฟิตรับรัฐบาลใหม่ สั่งลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 4 รายรวด ฐานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายอำนาจ คุระแก้ว สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2554 เนื่องจากยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน และตำหนิผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนอีก 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาววัฒนา ตันติวรุณ กรณียุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน (2) นายวุฒิพงษ์ เรืองกิจวณิช กรณีส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และ (3) นายวชิระ ดวงปัญญา กรณีไม่ได้จัดเก็บที่มาของการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ครบถ้วน

โดยกรณีนายอำนาจ คุระแก้ว ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัสฯ ว่าลูกค้าร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำนาจ ที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าโดยไม่มีที่มาของคำสั่งจากลูกค้า ซึ่ง ก.ล.ต. พบข้อเท็จจริงจากเทปบันทึกการสนทนาว่าลูกค้าได้มอบหมายให้นายอำนาจตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยอนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีก่อนแล้วค่อยแจ้งให้ลูกค้าทราบภายหลัง

ซึ่งนายอำนาจ ยอมรับว่ามีข้อตกลงดังกล่าวกับลูกค้า และได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าทุกวันอย่างต่อเนื่อง ในปริมาณการซื้อขายค่อนข้างสูง การกระทำของ นายอำนาจเป็นการรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ซึ่งเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า เป็นการปฏิบัติงานโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

กรณีนางสาววัฒนา ตันติวรุณ ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งว่า นางสาววัฒนา ได้ส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง จากเทปบันทึกการสนทนาพบว่า นางสาววัฒนา ได้ส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ไว้ก่อนที่จะแจ้งลูกค้า หรือส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ ทั้งที่ลูกค้าแจ้งว่าไม่ขาย

ซึ่งนางสาววัฒนา ยอมรับว่าได้ดำเนินการดังกล่าวจริง การกระทำของนางสาววัฒนา เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ เนื่องจากการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน อาจทำให้ผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้

กรณีนายวุฒิพงษ์ เรืองกิจวณิช ก.ล.ต. ได้รับรายงานการลงโทษจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดที่ตรวจพบว่านายวุฒิพงษ์ ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะผลักดันราคา ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดย ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องกลั่นกรองและใช้วิจารณญาณในการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ จากลูกค้าก่อนที่จะส่งคำสั่งดังกล่าวเข้าสู่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายของตลาดโดยรวม และต้องทักท้วงและตักเตือนลูกค้ามิให้ส่งคำสั่งในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด การกระทำดังกล่าวจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพการกระทำของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนทั้งสามรายข้างต้นเป็นการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ซึ่งผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนพึงปฏิเสธคำสั่งของลูกค้าที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ก.ล.ต.

จึงได้สั่งพักนายอำนาจ จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2554 และได้ลงโทษตำหนินางสาววัฒนาและนายวุฒิพงษ์พร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอีก

ส่วนกรณีนายวชิระ ดวงปัญญา ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งว่าผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายนายวชิระ ได้ส่งคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่มาของคำสั่งในเทปบันทึกการสนทนาที่บริษัทจัดไว้ ซึ่งนายวชิระยอมรับว่าได้ติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ การกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 14(7) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 50/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ก.ล.ต. จึงได้ลงโทษตำหนินายวชิระ พร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรมดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอีก

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้