กีฬา
100 year

วายุภักษ์หนึ่ง ประกาศจ่ายปันผล2.5%

ไทยรัฐออนไลน์29 ก.ค. 2554 15:30 น.
SHARE

กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 2.5% สำหรับผลประกอบการครึ่งปี 2554 อานิสงส์ ภาวะตลาดตราสารทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และประธานกรรมการในคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ได้แถลงผลการดำเนินงานรอบครึ่งปี 54 ของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ว่าจะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปี 54 สำหรับนักลงทุนทั่วไปในอัตรา 2.5% หรือเท่ากับ 0.25 บาทต่อหน่วย และนักลงทุนประเภท ข.ในอัตราร้อยละ 0.00 หรือเท่ากับ 0.00 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน มีมติเมื่อวันที่ 26 ก.ค.54 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงาน 1 ม.ค.–30 มิ.ย.2554 ในอัตรา 2.5% สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หรือนักลงทุนทั่วไป โดยพิจารณาจากรายได้จากการลงทุนสุทธิรวมกับกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริง สำหรับงวดครึ่งปี 54 เท่ากับ 7,431.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี2553 ที่ 5,440.21 ล้านบาท และมีผลกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 4,361.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรจากการลงทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในงวดเดียวกันของปี 53 ที่ 2,509.63 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 53 เท่ากับ 6,236.67 ล้านบาท

นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวต่อว่า กองทุนได้รับผลบวกจากสภาวะตลาดตราสารทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย SET Index งวดครึ่งปี 2554 ปรับเพิ่มขึ้น 0.84% เนื่องจากความคาดหวังว่า เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวและเศรษฐกิจไทย จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2554 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลรายครึ่งปีในอัตรา 2.5% สำหรับนักลงทุนประเภท ก. เป็นระดับที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ที่ประมาณ 3.85% ต่อปี และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ที่ประมาณ 2.74%
โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5 ส.ค.54 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 ส.ค.54 และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 ส.ค.54

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้