ข่าว
100 year

ยกเกษตรที่สูงเทิดพระเกียรติในหลวง 84 พรรษาพัฒนา 84 หมู่บ้าน..8 จังหวัด

ไทยรัฐออนไลน์28 ก.ค. 2554 06:00 น.
SHARE

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการ 84 พรรษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง ส่งผลให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป ดำเนินการในพื้นที่ 84 หมู่บ้าน 8 จังหวัด โดยศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน เลย กาญจนบุรี พะเยา และตาก

นายอรรถเผยอีกว่า โครงการจะดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ มีการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร เช่น ข้าวไร่ ถั่วแดงหลวง ฯลฯ การปลูกพืชเพื่อเป็นรายได้ที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลตอบแทนสูง ทั้งที่เป็นพืชผักเมืองหนาว เช่น แครอท ปวยเล้ง หอมญี่ปุ่น ไม้ดอกเมืองหนาว เช่น เบญจมาศ กุหลาบ ลิลลี่ แกลดิโอลัส และไม้ผลเมืองหนาว อย่างอะโวคาโด พลับ สตรอเบอร์รี่ เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมรณรงค์การลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝก ด้านสังคม ดำเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างให้เยาวชนบนพื้นที่สูงมีจิตสำนึก อุดมการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรบนที่พื้นที่สูงมีอาหารบริโภคอย่างพอเพียง และประกอบอาชีพการเกษตรบนที่สูงได้อย่างยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้