ข่าว
100 year

ก.ล.ต.เสนอมาตรการปราบโกง ตรวจสอบฝั่งผู้จ่ายเงินด้วย

ไทยรัฐออนไลน์26 ก.ค. 2554 22:00 น.
SHARE

ก.ล.ต.เสนอเพิ่มมาตรการปราบคอรัปชัน โดยตรวจสอบผู้จ่ายเงินแต่ละบริษัท ระบุมาตรฐานดังกล่าวเป็นลักษณะเดียวกับที่ใช้ตรวจสอบเงินในสหรัฐ-อังกฤษ...

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยภายหลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และองค์กรที่สำคัญในตลาดเงินของไทย ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มกระบวนการป้องกันและปราบปราม และตรวจสอบด้านผู้จ่ายเงิน โดยหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการกองทุนรวม และสมาคมบริษัทจดทะเบียน จากที่ผ่านมามาตรการป้องปรามคอร์รัปชั่น โดยนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงนั้น ได้เน้นการตรวจสอบเฉพาะผู้รับเงินเป็นหลัก ซึ่งมักไม่ค่อยได้ผล จากผลการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าอาจจัดตั้งองค์กรเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หรือทำหน้าที่โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องมีกฎหมายรองรับในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ มาตรการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าว ประกอบด้วยหลักการดังนี้ 1.ควรมีมาตรการที่ทำให้จ่ายเงินคอร์รัปชั่น โดยธุรกิจต่างๆ ทำได้ยากลำบากมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจแข่งขันกันด้วยความสามารถเป็นหลัก 2. มาตรการเหล่านี้จะเน้นผู้จ่ายเงินและควรมีมาตรการจูงใจและมาตรการลงโทษ 3. มาตรการที่กำหนดไม่ควรให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ จึงควรเน้นเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ ทั้งจำนวนเงินและด้านสัดส่วนเมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจ 4. มาตรการที่จะกำหนดควรประกาศล่วงหน้า และใช้เฉพาะกับรายการที่เกิดขึ้น ภายหลัง จากวันที่กำหนด โดยไม่เน้นการย้อนหลังรายการที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้มาตรการในการตรวจสอบด้านผู้จ่ายเงินดังกล่าว จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกับมาตรการที่ตรวจสอบเงินในสหรัฐฯ และอังกฤษ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมคล้ายกับกฎหมายป้องกันการให้สินบนและคอร์รัปชั่นในต่าง ประเทศ ซึ่งจะต้องศึกษากฎหมายในต่างประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้