ข่าว
100 year

บลจ.ไทยพาณิชย์แจงกรณีก.ล.ต.ตรวจสอบผู้จัดการกองทุน

ไทยรัฐออนไลน์22 ก.ค. 2554 20:43 น.
SHARE

บลจ.ไทยพาณิชย์ แจงกรณีก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการใช้ข้อมูลของผู้จัดการกองทุน พร้อมให้ความร่วมมือและ ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด วอนลูกค้ามั่นใจในการบริหารงานของกอง ทุนที่จะมีความต่อเนื่องและมีผลดำเนินงานที่ดีจากทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. บลจ.ไทยพาณิชย์  ออกแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏถึงการที่ สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการใช้ข้อมูลของผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติในการบริหารจัดการกองทุนในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ทางสำนักงาน ก.ล.ต.ได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลของบริษัท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ซึ่งบริษัทได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. มาตลอด อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ ยังไม่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษใดๆ ต่อผู้จัดการกองทุนผู้ถูกตรวจสอบ โดยเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอน ซึ่งหากผลการตรวจ สอบที่ชัดเจนเป็นทางการออกมาแล้วทางบริษัทพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องที่เกิดขึ้นบริษัทไม่ได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ได้แก่ จัดให้มีการสอบทานการปฎิบัติงานโดยคณะทำงานด้านกำกับและดูแลจากธนาคาร ไทยพาณิชย์ ซึ่งจากการสอบทานรายการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ผู้จัดการกองทุนผู้นี้เริ่มทำงานกับบริษัท ไม่พบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของรายการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังได้ติดตามสอบถามความคืบหน้ากับสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่เป็นระยะ ซึ่งได้รับแจ้งว่ายังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบและยังไม่ยุติ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฎิบัติงานของผู้จัดการ กองทุนและส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมที่ถือว่า อยู่ในระดับที่เข้มแข็งอยู่แล้ว สำหรับผู้จัดการกองทุนผู้ถูกตรวจสอบนี้ ก่อนที่จะมาเริ่มงานกับบริษัท ได้ตรวจเช็คประวัติตามขั้นตอน ถือเป็นบุคคลที่มีประวัติงานที่ดีโดดเด่น เคยทำงานกับบริษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานก่อนที่ จะมาร่วมงานกับทางบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อความสบายใจของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทได้โยกย้ายหน้าที่งานของพนักงานไม่ให้เกี่ยวข้อง กับการบริหารกองทุน และมอบหมายให้ นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เข้ามาดูแลการบริหารจัดการกองทุนโดยตรง มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารงานของกองทุนที่จะมีความต่อเนื่องและ
มีผล ดำเนินงานที่ดีจากทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

บริษัทตระหนักถึงความไว้วางใจที่ได้รับเป็นเวลานานกว่า 19 ปี ทั้งจากท่านผู้ถือหน่วยที่เป็นรายบุคคลและรายสถาบัน จนทำให้ปัจจุบันบริษัทเติบโตมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวม กว่า 560,000 ล้านบาท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทตั้งมั่นอยู่ในการบริหาร กองทุนต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ตลอดจนมีระบบตรวจสอบที่เข้มงวด สม่ำเสมอ ดังนั้น จึงขอให้ความมั่นใจอย่างเต็มที่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและลูกค้าในเรื่องของ ความโปร่งใสในการบริหารกองทุนต่างๆ และขอได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทดังเช่นตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้