ข่าว
100 year

โทลล์เวย์โต้กลับคมนาคม ไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัมปทาน

ไทยรัฐออนไลน์20 ก.ค. 2554 21:17 น.
SHARE

บิ๊กโทลล์เวย์ โต้กลับกรมทางหลวง-คมนาคม จะลดหรือยกเลิกสัมปทานโทลล์เวย์ไม่ได้ เพราะทำทุกอย่างถูกต้อง ยันเรื่องวอลเตอร์ บาว ฟ้องร้องบังคับคดีกับรัฐ โทลล์เวย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แม้วอลเตอร์บาวจะยังถือหุ้นอยู่ แต่ฟ้องร้องในนามนักลงทุนต่างชาติไม่ใช้ผู้ถือหุ้น...

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงคมนาคมได้ระบุว่าขณะนี้ กรมทางหลวงได้พบเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงใหม่ ที่อาจจะนำไปสู่การลดอายุสัญญาสัมปทานที่จะหมดสัญญาในปี 2577 ลง หรือยกเลิกสัญญาสัมปทานในโครงการดอนเมืองโทลล์เวย์นั้น ในเรื่องนี้เชื่อมั่นว่า กระทรวงคมนาคม หรือกรมทางหลวง ในฐานะคู่สัญญาโดยตรงกับโทลล์เวย์ จะไม่สามารถดำเนินการลดอายุสัญญาที่มีอยู่เดิม หรือยกเลิกสัญญาสัมปทานโทลล์เวย์ได้ เนื่องจากในช่วงที่บริษัทได้รับการขยายอายุสัญญาสัมปทาน ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและได้รับการชดเชยอย่างถูกต้องจากภาครัฐทุกประการ

การต่ออายุ หรือขยายสัญญาสัมปทานให้กับโทลล์เวย์จนหมดสัญญาในปี 2577 นั้น โทลล์เวย์จะเป็นผู้ดำเนินการขยายอายุสัญญาสัมปทานเองไม่ได้ แต่เป็นอำนาจหน้าที่และผ่านกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบจากภาครัฐแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายของ กรมทางหลวง คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะเห็นว่าการกระทำต่างๆ ฝ่ายภาครัฐเป็นผู้มีอำนาจ และหน้าที่ที่จะทำให้มีผลบังคับตามกฎหมาย ทางบริษัทโทลล์เวย์ ไม่ได้เป็นผู้กำหนด

นายสมบัติ กล่าวต่อว่า การที่กระทรวงคมนาคมจะนำเรื่องของการฟ้องร้องบังคับคดีของ บริษัท วอลเตอร์ บาว ให้รัฐบาลชดใช้ค่าเสียหายกว่า 29 ล้านยูโร แล้วมาโยงกับการอาจจะพิจารณาลดอายุ หรือ ยกเลิกสัญญาสัมปทานของโทลล์เวย์นั้น ในเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่สามารถนำมาโยงกันได้ เนื่องจากการฟ้องร้องครั้งนี้ โทลล์เวย์ไม่ได้มีส่วนร่วม หรือเห็นด้วยกับ วอลเตอร์ บาว แต่อย่างใด แม้ว่าการฟ้องร้องดังกล่าวจะอยู่ในช่วงที่วอลเตอร์บาวยังถือหุ้นอยู่โทลล์เวย์ก็ตาม โดยวอลเตอร์บาวไม่ได้ฟ้องร้องในนามผู้ถือหุ้นกับโทลล์เวย์ แต่เป็นการฟ้องร้องในนามนักลงทุนต่างชาติ อาศัยอนุสัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศไทย กับประเทศเยอรมนี ที่มีการคุ้มครองกันอยู่

นายสมบัติ กล่าวด้วยว่า โทลล์เวย์ ไม่เคยคิดที่จะฟ้องร้องรัฐบาล หรือ กรมทางหลวงในฐานะผู้ให้สัญญาสัมปทานอย่างเด็ดขาด เนื่องจากในช่วงที่รัฐบาลมีการพิจารณาขยายอายุสัญญาสัมปทานให้กับโทลล์เวย์ ในปี 2549-2550 และได้พิจารณาขยายอายุสัญญาสัมปทานเป็นครั้งที่ 2 อีก 13 ปี คือตั้งแต่ปี 2564-2577 จำนวน 13 ปี ให้สิ้นสุดในปี 2577 นั้น โทลล์เวย์ได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง ว่าหากมีการขยายอายุสัญญาสัมปทานให้กับโทลล์เวย์แล้ว โทลล์เวย์จะไม่สามารถมาอ้างเหตุผลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือเงินชดเชยจากกรมทางหลวง หรือ รัฐบาลไทยได้ กว่าจะมาถึงวันนี้โทลล์เวย์ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด ประสบปัญหาเดือดร้อนมากว่า 10 ปี ดังนั้นการฟ้องร้องจึงไม่เกี่ยวกับโทลล์เวย์แน่นอน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้