ข่าว
100 year

ก.พาณิชย์ประกาศบริษัทสิ้นสภาพ18,449ราย

ไทยรัฐออนไลน์11 ก.ค. 2554 02:47 น.
SHARE

"พาณิชย์" ประกาศถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างจำนวน 18,449 ราย หลังไม่ได้ยื่นงบการเงินและรายการชำระบัญชีมาแล้วนานกว่า 3 ปี หวั่นใช้ชื่อที่อยู่ในทะเบียนแอบบอ้างหลอกลวงประชาชน...

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางได้อาศัยอำนาจตามความในประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด 18,449 ราย ที่จัดตั้งขึ้นแล้วไม่ได้ทำการค้าขาย หรือประกอบกิจการงานใดๆ และไม่ได้ยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรม หรือบางรายจดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ยื่นรายงานการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนให้เสร็จสิ้น โดยยังมีชื่อของห้างหุ้นส่วนและบริษัทยังคงอยู่ในทะเบียนและมีสถานะเป็น นิติบุคคลอยู่ในฐานข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและอาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดและก่อให้ เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงได้

"กรมได้ตรวจสอบห้างหุ้น ส่วนหรือบริษัทจำกัดที่มิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปีติดต่อกันพบ ว่า มีห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่จดทะเบียนเลิกแล้ว และมิได้ทำรายงานการชำระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก ซึ่งกรมได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทและผู้ชำระบัญชีแจ้งให้ดำเนินการภายใน 180 วันไปแล้วแต่ผู้ชำระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม จึงเตรียมถอนทะเบียนบริษัทดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนของกรม" นายอิทธิพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจะสิ้นสภาพนิติบุคคล แต่ความรับผิดของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการและผู้ถือหุ้นมีอยู่เท่าไรก็คงจะอยู่ในทะเบียนอย่างนั้น และพึงเรียกบังคับได้เสมือนห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติบุคคล.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้