ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ผลสำรวจระบุปชช.เรียกร้องรัฐคุมราคาสินค้า

  ไทยรัฐออนไลน์5 ก.ค. 2554 19:06 น.
  SHARE

  สำนักงานสถิติแจงผลสำรวจประชาชนเรียกร้องรัฐบาลเร่งคุมราคาสินค้ามากที่สุด 18.3% รองลงมาสร้างสามัคคีปรองดอง 16.2%. ตามมาด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง 14.3%...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศ พ.ศ. 2554 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการจัดทำความก้าวหน้าของประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดความก้าวหน้าของประเทศ และเพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการดำเนิน การต่อไป โดยได้สำรวจความคิดเห็นโดยการสุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 106,620 คน

  ทั้งนี้จากการสอบถามแนวทางที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐดำเนินการเรื่องความเจริญก้าวหน้าของประเทศ พบว่าประชาชนต้องการให้เข้ามาควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุดถึง 18.3% รองลงมาคือสร้างความปรองดองสามัคคีในสังคม 16.2% อันดับ 3 คือ การพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าและมั่นคง 14.3 % อันดับ4 คือ พัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ 14%  อันดับ5 คือ การสร้างความยุติธรรมและโปร่งใสในสังคม 13.4%

  สำหรับผลการสำรวจความเห็นด้านความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 5 อันดับแรก พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 61.6% เห็นว่าเป็นด้านการศึกษาและการเรียนรู้ รองลงมาคือการทำงานและการประกอบอาชีพ 59.8% อีก 57% เห็นว่าเป็นฐานะทางเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพมีเพียง 41.7% และที่น้อยที่สุดพบว่าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภค 33.1%

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้านฐานะเศรษฐกิจใน 5 อันดับแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 76% เห็นว่าประชาชนมีงานทำ ขณะที่ 75.2% เห็นว่าประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย อีก 64.8% เห็นว่ามีภาระหนี้สินครัวเรือนลดลง 56.7% เห็นว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ขณะที่มีเพียง 41.5% เท่านั้นที่เห็นว่าค่าครองชีพของตนอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะประชาชนในภาคเหนือที่เห็นด้วยน้อยที่สุดเพียง 39.8% รองลงมาคือกทม.และใต้ที่เห็นเท่ากันคือ 40.4% ภาคอีสาน 40.6% ส่วนความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม ใน 5 อันดับแรก ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าช่องว่างรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยลดลงจริง 69.3% รองลงมาคือความยากจนลดลง 65.8%

  ส่วนที่เห็นว่าประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทรัพยากร และการบริการของภาครัฐที่เหมาะสม มี 55% อีก 51.9% เห็นว่าการปฏิบัติของภาครัฐและสังคมที่มีต่อประชาชนเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ขณะที่ 48.1% ที่เห็นว่าชุมชนและท้องถิ่นได้รับการจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เพียงพอ ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตายอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม อย่างไรก็ตามยังมีเรื่อง ความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้านความสามัคคีและความสมานฉันท์ในสังคม 5 เรื่องแรก พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 78.8% ที่เห็นว่าการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม รองลงมาคือความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมลดลงและไม่นำไปสู่ความแตกแยกในสังคม 59.2% อันดับสามคือ การปฏิบัติของภาครัฐต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ เป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 47.7% อันดับสี่ สังคมมีกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนในสังคมเพิ่มขึ้น 39.2% อันดับห้า คือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาหรือนโยบายรัฐ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น 35.3%

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10:47 น.