กีฬา
100 year

มั่นใจ...ด้วยเกษตรพันธสัญญา

ดอกสะแบง9 มิ.ย. 2554 05:01 น.
SHARE

เมื่อวันวาน...ผมได้พูดถึงความสำเร็จของเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่นำเอาระบบ เกษตรพันธสัญญา หรือ contractfarming ตามแนวนโยบายของ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาใช้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมยาวนานกว่า 30 ปี

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น...ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเป็นปัจจัยสำคัญ มิใช่ใครมีเงินลงทุนก็จะทำได้ ต้องดูแลและใส่ใจเพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด และได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด...รวมทั้งต้องส่งมอบผลผลิตทั้งหมดให้บริษัทคู่สัญญาเท่านั้น

ทั้งนี้...เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพจะได้รับผลประโยชน์ในรูปผลกำไร โดยคิดจากจำนวนเงินที่ขายผลผลิตได้ หักค่าใช้จ่ายรวมที่ใช้ในการผลิต ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันจะได้รับประโยชน์จากการที่ สามารถรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรนำไปเป็นวัตถุดิบป้อนสู่โรงงานของตนเอง...

โดย...กำหนดได้ทั้งเรื่อง ราคา จำนวนที่แน่นอนและมีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทันเวลา เพียงพอสำหรับการผลิตสินค้า เป็นกระบวนการที่ครบวงจร เชื่อมต่อจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ...อย่างราบรื่น

อันที่จริง contract farming ก็เปรียบเหมือน ตลาดซื้อ–ขายล่วงหน้า ที่มีการตกลงราคาและเวลารับมอบสินค้ากันชัดเจน ซึ่งบริษัทคู่สัญญาก็เป็นเหมือนผู้เข้ามารับความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิต เกษตรกรจึงมีผลตอบแทนเป็นรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน และสูงกว่าเมื่อเทียบกับการที่ต้องแบกรับภาระทั้งการผลิตและการขายเอง...

อย่างไรก็ตาม...บางคนอาจเป็นห่วงว่าเกษตรกรในเครือข่ายของ contract farming ถูกบริษัทจ้องเอาเปรียบด้วยสัญญาที่ผูกมัดจนเกินไป แต่หากมองให้ลึก ถ้าเกษตรกรเห็นว่าผูกมัดหรือไม่เป็นธรรมก็ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาก็ได้ แต่ ในทางกลับกันระบบนี้กลับสร้างความมั่นใจกับราคาสินค้าที่ต้นผลิต ดีกว่าไปเสี่ยงกับภาวะตลาดที่ผกผัน

นอกจากนี้ ใน ส่วนของผู้บริโภค ถือว่า ได้ประโยชน์แบบเต็มๆ เพราะไม่เพียงได้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากลเท่านั้นแต่ราคาสินค้าที่ต้องจ่ายกลับถูกลง(เนื่องจากมีผู้ผลิตจำนวนมากราคาย่อมปรับลดลงตามกลไกตลาด)ซึ่งพอที่จะสรุปได้ว่า กับระบบcontract farming ทั้งเกษตรกร บริษัทเอกชน และผู้บริโภคต่างก็ได้รับประโยชน์กันทุกฝ่าย...

พูดถึงตรงนี้...จึงอยากฝากให้ ทุกบริษัทที่นำเอาคอนแทรกฟาร์มไปใช้ ให้ช่วยดูแลเกษตรกรอย่างจริงจังเพื่อให้เติบโตไปพร้อมกัน...ภาคเกษตรกรรมไทยจะได้ยืนหยัดอย่างยั่งยืน...!!


ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้