ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คมนาคมกำหนดสิทธิ์ผู้โดยสารหากสายการบินดีเลย์

  ไทยรัฐออนไลน์28 พ.ค. 2554 17:35 น.
  SHARE

  คมนาคม ออกประกาศสิทธิประโยชน์ผู้โดยสารหากสายการบินต้นทุนต่ำดีเลย์ ช้าเกิน 2 ชม.แต่ไม่เกิน 3 ชม.ต้องจัดหาอาหาร-เครื่องดื่มและห้ามคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าโดยสารเพิ่ม ส่วนล่าช้าเกิน 5 ชม.ต้องจ่ายเงินสดเพื่อชดเชย 600 บาทก่อนออกเดินทาง เว้นเหตุสุดวิสัย

  นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า  ขณะนี้กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศ ให้สายการบินต้นทุนต่ำทุกสายการบินแจ้งให้ผู้โดยสาร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง สิทธิที่จะได้รับกรณีไม่ได้รับความสะดวกจาการเดินทางเช่น เที่ยวบินล่าช้า รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น สิทธิคนพิการที่ต้องได้นั่งรถเข็นโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ การแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขค่าโดยสารต่ำสุด และสูงสุด เป็นต้นโดยให้สายการบินแจ้งไปยังหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งใน เว็บไซต์ ของสายการบินเองด้วย

  ทั้งนี้ หากกรณีสายการบินช้าเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมตามระยะเวลา ที่รอขึ้นเครื่อง จัดอุปกรณ์การสื่อสาร ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือหากผู้โดยสารไม่ต้องการเดินทางต่อไปให้คืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม อื่นที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวน หรือหากสายการบินต้องการจะคืนเป็นบัตรเดินทางอภินันทนาการหรือสิ่งอื่นแทน เงินค่าโดยสารต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารแล้วเท่านั้น กรณีล่าช้า 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สายการบิน นอกจากจะต้องจัดอาหารเครื่องดื่มตามความเหมาะสม จัดอุปกรณ์การสื่อสารให้ผู้โดยสารและคืนเงินค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมให้กับผู้โดยสารแล้วยังต้อง เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง อื่นที่ใกล้เคียงกับปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไป ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และหากการเดินทางนั้นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่ำกว่าค่าโดยสารที่ผู้โดยสาร ชำระไว้แล้ว สายการบินจะต้องชำระส่วนต่างค่าโดยสารให้ผู้โดยสาร

  ส่วนกรณีล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมง ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง รวมทั้งชำระค่าเงินชดเชยเป็นเงินสด 600 บาท ให้กับผู้โดยสารทันทีก่อนที่จะออกเดินทาง เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลต่อการบิน การนัดหยุดงาน เป็นต้น

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:35 น.