ข่าว
100 year

คลังจับมือสถานพยาบาลเอกชน ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาราชการ

ไทยรัฐออนไลน์29 เม.ย. 2554 20:33 น.
SHARE

คลัง จับมือ สถานพยาบาลเอกชน 32 แห่ง ทำ MOU ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม แก่ ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว เริ่ม 1 พ.ค.54

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมบัญชีกลาง และสถานพยาบาลเอกชน 32 แห่ง เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่ม วินิจฉัยร่วม (DRGs) โดยจะเริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.54 เป็นต้นไป สำหรับความร่วมมือดังกล่าวสถานพยา บาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจะเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกับกรม บัญชีกลาง ตามสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และส่งข้อมูลการรักษาพยา บาลของผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เพื่อเป็นฐานข้อมูลตามกลุ่มโรค ซึ่งใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของรัฐ และสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการคลังในการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินงบ ประมาณของประเทศ และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ที่จะมีทางเลือกในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพมากขึ้น และมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การร่วมลงนามครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มจำนวนสถานพยาบาลเอกชนเพื่อรักษาพยาบาล แก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิสามารถเลือกใช้สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ ไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

โครงการดังกล่าวเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในระหว่างกรมบัญชีกลางกับสถานพยาบาลเท่านั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมและรัฐสามารถบริหารค่าใช้จ่าย ในด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักการทางการแพทย์อย่างเหมาะสม และถูกต้อง ไม่ได้ทำให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการลดลงแต่อย่างใด โดยที่สิทธิของข้าราชการนั้นยังมีเช่นเดิมแต่เพิ่มทางเลือกได้มากขึ้นและ พร้อมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์นั้น ได้กำหนดเกี่ยวกับโรคที่จะเบิกจ่ายได้ต้องเป็น โรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อโรคได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ไม่สามารถเบิกได้ ประกอบด้วย 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร 2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ส่วนเกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด 3. ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ และ 4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา โดยสามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 32 แห่ง ได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2270-6400

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้