วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สื่อลามก 'คลิปโป๊-ภาพเปลือย' ภัยคุกคามเด็กไทย

ผลสำรวจเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปีระบุ นิตยสารแนวบันเทิงนำเสนอ ภาพยั่วยุทางเพศมากที่สุด พร้อมเคยรับ SMS ชวนดาวน์โหลดภาพ-คลิปโป๊...

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นางอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าว ถึงผลสำรวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชนมุมมองต่อสื่อสิ่งพิมพ์กับการยั่วยุทางเพศ ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15- 25 ปี จำนวน 525 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 52.19 % เพศชาย 47.81% พบว่า เคยเห็นการนำเสนอภาพส่อถึงการยั่วยุทางเพศสูงถึง 96.76% จากสื่อนิตยสารแนวบันเทิง รองลงมาคือ สื่อไอที เช่น อินเทอร์เน็ต ตามเว็บไซต์ต่างๆ ส่วนโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 30.09 ตามด้วยหนังสือพิมพ์กีฬาร้อยละ 10.40

ขณะเดียวกันในรอบปีที่ผ่านมา ผลสำรวจระบุว่า เยาวชนร้อยละ 67.62 พบเห็นการนำเสนอภาพยั่วยุทางเพศเพิ่มขึ้น โดยกว่า 88.00% ระบุว่าเคยเห็นการลงโฆษณาให้ส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อดาวน์โหลดภาพโป๊ คลิปโป๊ และ 37.9% ระบุว่าเคย ส่งข้อความสั้น (SMS) ดาวน์โหลดภาพและคลิปโป๊ นอกจากนี้ยังพบว่า 90.29% เชื่อว่า การที่สื่อสิ่งพิมพ์นำเสนอภาพที่ส่อถึงการยั่วยุทางเพศ ส่งผลต่อการส่งข้อความสั้น (SMS) ดาวน์โหลดภาพโป๊หรือคลิปโป๊ ตามที่ลงโฆษณาไว้ และเยาวชนตัวอย่าง 93.52% ระบุว่า การดาวน์โหลด ภาพโป๊ คลิปโป๊ มีผลทำให้เกิดภัยคุกคามทางเพศสูง.

ผลสำรวจเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปีระบุ นิตยสารแนวบันเทิงนำเสนอ ภาพยั่วยุทางเพศมากที่สุด พร้อมเคยรับ SMS ชวนดาวน์โหลดภาพ-คลิปโ๊ป๊... 1 เม.ย. 2554 16:30 ไทยรัฐ