Thairath Logo
กีฬา

"ภูมิธรรม" เชื่อการเมืองไม่ถึงทางตัน เมินข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติ

Share :

"ภูมิธรรม" เชื่อการเมืองไม่ถึงทางตัน เมินข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติ จี้ กกต.เร่งประกาศผลเลือกตั้ง พร้อมไล่ส่ง “วิทยา” ไปอ่านกฎหมายใหม่ ถึงวิธีคำนวณให้ชัดเจน...


เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 16 เม.ย. นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า สถานการณ์การเมืองกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกทำให้เข้าใจว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่ทางตัน แต่เมื่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่า การได้มาซึ่งระบบ ส.ส.บัญชีรายชื่อจะได้มาอย่างไร พร้อมทั้งมีการกำหนดวิธีการได้มา ด้วยการคำนวณเป็นขั้นตอนในวรรคต่างๆ ทั้งมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญและวรรคต่างๆ ของมาตรา 128 ของพ.ร.ป.เลือกตั้ง หาก กกต. ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาและตีความตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กระบวนการ จะเดินไปตามครรลอง ไม่มีปัญหาเรื่องทางตันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเมื่อหลายฝ่ายส่งสารเกี่ยวกับวาทกรรมรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อหวังว่าจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาของทางตันนี้ ตนอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบเพราะการเดินทางบนเส้นทางประชาธิปไตย แม้จะพบปัญหาอุปสรรค ยังมีทางออกเสมอ ถ้าองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ ต่างมุ่งมั่นทำทุกขั้นตอน กระบวนการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ใด หรือพยายามเอาใจผู้มีอำนาจ ไม่พยายามตะแบงหาทางออกที่นอกกฎเกณฑ์ หรือเบี่ยงเบนประเด็นโดยไม่รับฟังความคิดเห็น ยิ่งจะเป็นช่องทางที่นำไปสู่ทางตัน กลับไปเดินถอยหลังในสถานการณ์เช่นในอดีต

นายภูมิธรรม ระบุว่า ตนจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่มีความพยายามจะทำให้เกิดทางตันทั้งปวง และพยายามจะเสนอทางออกเรื่อง รัฐบาลแห่งชาติ โดยคิดว่าจะให้สังคมยอมรับเป็นทางเลือกที่จำเป็นของสังคมไทย ทั้งที่ยังไม่ได้เห็นความพยายามที่จะทำให้ทางออกเกิดขึ้นตามเงื่อนไขและกลไกประชาธิปไตย ดังนั้นกกต. และผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งปวงต้องทำงานอย่างโปร่งใส ยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้ง แล้วประเทศจะมีทางออกและต้องรีบประกาศผลการเลือกตั้ง อย่างตรงไปตรงมา และเที่ยงธรรมโดยเร็ว

นอกจากนี้ นายภูมิธรรม ยังล่าวถึงกรณี นายวิทยา ผิวผ่อง อดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แสดงความคิดเห็นว่าพรรคที่คะแนนใกล้เคียง ส.ส.พึงมีควรได้รับการปัดเศษให้ได้รับ ส.ส.ว่า นายวิทยา อ่านกฎหมายไม่แตกหรืออย่างไร เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และ กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 เขียนเรื่องดังกล่าวไว้ชัด ประเทศไทยยึดกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร ไม่ต้องไปตีความตามเจตจำนง ขอให้เอากฎหมายไปอ่านวิธีคำนวณให้ชัดเจนก็จะเข้าใจ ที่จริงแล้ว นายวิทยา จบรัฐศาสตร์มาต้องเข้าใจ เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นแม่บทกฎหมายจะไปตีความขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญไม่ได้ เมื่อรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าพรรคการเมืองจะมี ส.ส.เกินจำนวน ส.ส.พึงมีไม่ได้ ก็ต้องไม่ได้ จะไปตีความตามความต้องการ หรือเพื่อเอาใจผู้มีอำนาจไม่ได้ต้องยึดตามลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

เมื่อถามถึงกรณีมีการหยิบยกเรื่องรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมา นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรื่องรัฐบาลแห่งชาติเป็นความพยายามของหลายฝ่ายที่จะผลักดันให้ระบบที่มีอยู่ไปสู่ตรงนั้น ทั้งนี้ระบบปัจจุบันผู้มีอำนาจวางไว้ให้ไปสู่ทางตันของตัวเอง วันนี้สังคมไทยต้องการความถูกต้องโปร่งใส และระบบประชาธิปไตยมีทางออกในตัวเอง ขอเพียงบุคคลในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของสังคมจะมีทางออก ถ้ากกต.ยึดความถูกต้องทุกอย่างจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าหาทางออกที่ไม่ถูกไม่ควรก็ไม่เจอทางออก ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เห็นด้วยกับเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ วันนี้เห็นว่าทุกฝ่ายต้องยึดตามกฎหมายและกฎกติกาที่มีอยู่ เมื่อการเลือกตั้งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากติกา ทำให้เกิดปัญหา ก็ควรให้มีรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาเข้าไปแก้กฎกติกาต่างๆ ที่เป็นปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นที่เป็นอยู่ต่อไปในอนาคตอีก.

อ่านเพิ่มเติม...
รบ.แห่งชาติผลเลือกตั้งกกต.คำนวนส.ส.ภูมิธรรม เวชยชัยเลือกตั้ง