Thairath Logo
กีฬา

สงกรานต์ 5 วัน ดับพุ่ง 297 ศพ อุดรฯ แชมป์ตายมากสุด

Share :

สงกรานต์ 5 วัน ดับพุ่ง 297 ศพ บาดเจ็บ 2,807 คน อุดรฯ แชมป์ตายมากสุด 14 ศพ ด้าน ศปถ.สั่งเพิ่มความถี่เรียกตรวจ กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งขับเร็ว ดื่มแล้วขับ...

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ว่า วันที่ 15 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 472 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ราย ผู้บาดเจ็บ 494 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.68 ขับรถเร็ว ร้อยละ 27.54 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.85 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.16 จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,040 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,308 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,092,735 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 235,838 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 64,926 ราย ไม่มีใบขับขี่ 57,452 ราย

สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (26 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก มหาสารคาม อุบลราชธานี (จังหวัดละ 3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (27 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (11-15 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,807 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 8 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (104 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (14 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (104 คน)

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้ให้เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง รถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ รวมถึงกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง ในส่วนของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้ประสานการเปิดช่องทางพิเศษและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเส้นทางสายหลักสายรองที่มีการจราจรหนาแน่น

สำหรับการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ได้กำชับให้หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดทีมแพทย์ พยาบาล ทีมกู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติงาน เข้าถึง และส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งจัดเตรียมระบบสื่อสารแจ้งเหตุ ทีมบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันที กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม การสังสรรค์รื่นเริงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจทำให้ผู้ขับขี่มีอาการอ่อนล้า การขับรถระยะทางไกลต่อเนื่องหลายชั่วโมงจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุง่วงหลับใน ขอฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ขับรถเร็ว ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด หยุดพักรถทุก 1-2 ชั่วโมง ไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน ให้จอดพักรถตามจุดบริการต่างๆ หรือสถานีบริการน้ำมัน.

อ่านเพิ่มเติม...
สงกรานต์ 62อุบัติเหตุสงกรานต์สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์สงกรานต์ 5 วันคนตายช่วงสงกรานต์อุบัติเหตุรถชนข่าวทั่วไป