Thairath Logo
กีฬา

เขตพระนครแจ้งแผนงาน ล้างทางเท้าลดฝุ่นละออง

Share :

นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผอ.เขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนครกำหนดแผนพัฒนาความสะอาดถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน รั้วเหล็กกั้น เสาไฟฟ้า ตะแกรงช่องระบายน้ำ ฯลฯ ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดตามถนนสายหลักและสายรองสลับหมุนเวียนเป็นประจำ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม และลดฝุ่นละอองในพื้นที่

ดังนี้ วันที่ 22 เม.ย. บริเวณตรอกสาเกและตรอกเสถียร วันที่ 23 เม.ย. บริเวณถนนราชดำเนินกลางฝั่งใต้ วันที่ 24 เม.ย. บริเวณโดยรอบและภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และรอบกระทรวงมหาดไทย วันที่ 25 เม.ย. บริเวณถนนพระจันทร์ และถนนหน้าพระธาตุ วันที่ 26 เม.ย. บริเวณถนนตรีเพชรและถนนสะพานพุทธ วันที่ 27 เม.ย. บริเวณถนนอัษฎางค์ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานช้างโรงสี.

อ่านเพิ่มเติม...
วุฒิชัย บุญสิทธิ์ทำความสะอาดถนนราชดำเนินกลางฝั่งใต้ถนนหน้าพระธาตุถนนสะพานพุทธระบายน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์