Thairath Logo
กีฬา

บุคคลในข่าว (หน้า 4) 16/04/62

โดย ธนูเทพ
16 เม.ย. 2562 05:01 น.
Share :

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานพระราชทาน รางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 14 เมษายน.

ร่วมใจรักษาความสงบ รับพิธีมหามงคล

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562

ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และจัดทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พ.ค.2562...วันที่ 18 เม.ย.นี้ เวลา 06.30 น. กระทรวงมหาดไทย จะจัดริ้วขบวนเชิญ คนโทน้ำอภิเษก ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 คน วงดุริยางค์ และกำลังพลกองอาสารักษาดินแดน (อส.)จำนวน 500 คน พร้อมด้วยรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก เคลื่อนขบวนฯจาก กระทรวงมหาดไทย เวลา 07.00 น. ไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยัง วัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธี เสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม เวลา 17.19 น. โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สืบสานไทย ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดงาน “พาณิชย์ร่วมรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562” โดยมี อธิษฐ์พัชร นิพิษฐาภัทร, บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร และ ทศพล ทังสุบุตร มาร่วมงานด้วย ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี วันก่อน.

และวันที่ 19 เม.ย. เวลา 06.30 น. กระทรวงมหาดไทย จะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก โดยเคลื่อนขบวนฯจาก วัดสุทัศนเทพวราราม เวลา 09.30 น. ไปตามถนนดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา จากนั้น เชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปวางใน พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง...ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยใส่เสื้อเหลืองร่วมส่งขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกโดยพร้อมเพรียง

สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) แจ้งว่าตามที่ สปน. ได้นำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ออกจำหน่ายเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่กรมประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่ได้รับเข็มที่ระลึกฯไปแล้ว หากเห็นว่าไม่สมบูรณ์ประสงค์นำมาเปลี่ยนได้ ณ อาคารสามัคคีสโมสร ชั้น 1 สปน. ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ 22 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง สปน. 0-2283-4344 และ 09-2249-2671

วัยสดใส พล.อ.วิชิต ยาทิพย์, ธรรมนูญ หวั่งหลี, สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ, เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ และ คริส สารสิน พร้อมกลุ่มเพื่อน Reunion 500 มาร่วมในงานเลี้ยงฉลองวันเกิด 70 ปี ของ ถิรชัย วุฒิธรรม ที่ รร.เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว วันก่อน.

ผ่างๆ...ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 แถลงตัวเลขอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ระบุว่าช่วง 3 วัน ตั้งแต่ 11-13 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 1,665 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 174 ราย และผู้บาดเจ็บ 1,728 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาแล้วขับ และ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นสาเหตุเดิมๆเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา

แม้ในปีนี้ทาง รัฐบาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐ และ ภาคเอกชน ร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเข้มข้น มีการระดมกำลัง ตั้งด่านตรวจ จุดพักรถ ทั้งถนนสายหลักและสายรองอย่างเต็มที่ ประกาศใช้มาตรการกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาทิ ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ พร้อมมีคำสั่งบังคับใช้กฎหมาย อัตราโทษสูงสุด กับ ผู้ที่เมาแล้วขับ ขับรถเร็วและประมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต เพื่อเป็นการป้องปราม ไม่ให้ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎจราจร ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนน นำมาซึ่งความสูญเสียบาดเจ็บล้มตาย...แต่ก็ปรากฏว่ายังมีการหลบเลี่ยงฝ่าฝืนกฎหมาย ผ่านช่วงเทศกาลมาแค่ 3–4 วัน ยังไม่ครบ 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก...สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการสะท้อนว่าการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องปรามอุบัติเหตุทางถนน ไม่ได้บกพร่องหละหลวม จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ แต่มันเกิดจาก สันดาน ของ ผู้ขับขี่ ที่ไร้วินัยจราจรจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม...คนประเภทนี้ คือต้นเหตุ ที่แท้จริงของ โศกนาฏกรรมบนท้องถนน

สะดวกจัง สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจ และ อมรรัตน์ ชาญปรีชญา จากเอไอเอส เปิด โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเยี่ยมญาติ โดยมี บุษกร ธนสมบูรณ์กิจ มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันก่อน.
ผู้อาวุโส วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ และ ศศิวิมล ดารารัตนโรจน์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส แก่ ดร.พศวัจณ์ กนกนาก, วี มาร์, ชัยยศ–บัณพร เอี่ยมอมรพันธ์ โดยมี ดร.ปาริสา อิศรเสนา ณ อยุธยา และ ปิยมาลา ดำริกาญจน์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ รร.แมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.

สังคมทั่วไป...นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการรักษาระยะที่ 1 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี โดยมี วิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมงานและร่วมแถลงข่าวระดมทุนโค้งสุดท้าย เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาเคลื่อนที่ เครื่องที่ 2 และเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลน พร้อมรับมอบเงินบริจาค ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี 17 เม.ย. ตั้งแต่ 13.00 น.

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน คืนสู่เหย้า ลูกเจ้าพระยา ครั้งที่ 3 ที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 27 เม.ย. 16.00 น. สอบถามรายละเอียดและจองบัตรได้ที่ 0-2215-8158 หรือเฟซบุ๊ก คืนสู่เหย้าลูกเจ้าพระยา

เก่งมาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล และ กิติมา ปวเรศกุล ตัวแทนจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบรางวัลให้แก่ 4 ทีมชนะเลิศ ในการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ ม.มหิดล วันก่อน.

ชมรมช่างภาพการเมือง เชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 9 เพื่อการศึกษาบุตรและธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง โดยมี อลงกรณ์ พลบุตร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันที่ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า 28 เม.ย. 10.00 น.

ศพ คุณแม่วิรัตน์ ทับสุข ตั้งสวดที่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 20.00 น. ถึง 17 เม.ย. เผา 18 เม.ย. 15.00 น. ที่วัดแสนตอ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

สำหรับหน้าร้อน อมร วงศ์วรรณ และ ธนะเมศฐ์ พงษ์ภรณ์กุลภัค เปิดงาน “Hatyai Fashion Week 2019” แฟชั่นโชว์สุดฮอตต้อนรับ Spring/Summer โดยมี จินตนา สุวรรณรัตน์, จุฑาสินี ลือสิริพง และ วันทนา วิริยะกุล มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ วันก่อน.
เพลิดเพลิน วันชัย จันทร์พร เปิดงาน “ยูดี ทาวน์ สงกรานต์ เฟสติวัล 2019” มหกรรมดนตรีเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมี ธนกร วีรชาติยานุกูล, พศินทัศน์ คลังเงินภักดีกุล, บุญชัย อัศวลิขิต, ทรงสิริ พลอามาตย์ และ ณัฎฐา ศรีปัญญา มาร่วมงานด้วย ที่ยูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี วันก่อน.

ศพ พล.ต.ศุภสิทธิ์ งามเอก ตั้งสวดที่วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน 18.30 น. ถึง 19 เม.ย. (16 เม.ย.งดสวด) พระราชทานเพลิง 20 เม.ย. 16.00 น.

ศพ วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ตั้งสวดศาลา 26 วัดธาตุทอง 19.00 น. ถึง 19 เม.ย. ฌาปนกิจ 20 เม.ย. 17.00 น. 

"ธนูเทพ"

อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงมหาดไทยอนุพงษ์ เผ่าจินดาสมพาศ นิลพันธ์สุขุม กาญจนพิมายศุภสิทธิ์ งามเอกบุคคลในข่าวธนูเทพ