Thairath Logo
กีฬา

“ข้าวแต๋น” โบราณอินทรีย์ขายดีเพิ่มมูลค่าข้าว

Share :

ข้าวแต๋นเป็นขนมพื้นบ้านขนมโบราณของคนเหนือ ทำมาจากข้าวเหนียวขาว และข้าวเหนียวดำตากแห้ง และนำมาทอดกรอบ ราดด้วยน้ำอ้อยขายสร้างรายได้งาม....

จากสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนาสูตรการทำข้าวแต๋นในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มความอร่อย

เฉกเช่นเดียวกับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา รวมตัวแปรรูปผลผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวแต๋นโบราณออกจำหน่าย สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ...

อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตข้าวในพื้นที่ที่มีการผลิตข้าวคุณภาพ และมีชื่อเสียงระดับประเทศ...

นางหลัน พระวิสัตย์ อายุ 60 ปี ประธานกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ บอกว่า ชาวบ้านต่างรวมตัวกันนำข้าวเหนียว ที่มีทั้งข้าวขาว ข้าวก่ำ ที่ปลูกในพื้นที่ โดยวิธีการแบบอินทรีย์มาเป็นวัตถุดิบ

ที่สำคัญมีการผลิตข้าวแต๋นแบบโบราณ ออกจำหน่าย สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้เป็นอย่างดี

ข้าวแต๋นโบราณ ที่ทำการผลิตนั้นถือว่า สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป็นอย่างมาก

เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดและมีชื่อเสียง เนื่องจากนำข้าวอินทรีย์มาทำการผลิต โดยยึดเอาข้าวอินทรีย์เป็นมาตรฐานในการผลิตข้าวแต๋น

ส่วนขั้นตอนการผลิตนั้น จะนำข้าวอินทรีย์มาทำการนึ่ง มีทั้งข้าวแต๋นแบบขาว และข้าวแต๋นข้าวก่ำ จากนั้นปั้นเป็นรูปแบนๆ และทรงกลม แล้วนำไปตากแดด 2 วัน

จากนั้นนำมาทอด แล้วนำน้ำอ้อยกวนราดบนข้าวแต๋นแล้วคลุกกับข้าวตอก หรือข้าวทอด และงาขาว งาดำ ถั่วเหลืองทอด ที่เป็นเมล็ดเพื่อเพิ่มความอร่อยขึ้น

หลังผลิตข้าวแต๋นเรียบร้อยแล้วก็แพ็กเป็นถุง โดยบรรจุถุงละ 5 แผ่น ขายในราคาเพียงถุงละ 10 บาท สามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี...

ถือเป็นสินค้าโอทอปที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกอาชีพหนึ่ง!!!

จรัสพงษ์ เสมอเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม...
ข้าวแต๋นหลัน พระวิสัตย์พะเยาข้าวอินทรีย์ผลิตข้าวมองทั่วทิศเมืองไทยจรัสพงษ์ เสมอเชื้อ