Thairath Logo
กีฬา

"ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" พระอาการอักเสบกระดูกสันหลังดีขึ้นมาก-พระเนตรเห็นชัด

Share :

"ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" พระอาการอักเสบกระดูกสันหลัง ดีขึ้นมาก แพทย์ถวายการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตรทั้งสองข้าง สำเร็จเรียบร้อยดี เห็นได้ชัดเจน...

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 4

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสร็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อทรงรับการรักษาพระอาการพระเนตรมัวทั้งสองข้าง ร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง) นั้น วันนี้ คณะแพทย์ได้รายงานว่า การอักเสบของพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) มีพระอาการดีขึ้นมาก คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานพระอนุญาตเปลี่ยนพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตเป็นพระโอสถเสวย จนครบในวันที่ 30 เมษายน 2562

ส่วนพระอาการพระเนตรมัว คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตร เมื่อวันที่ 22 และ 29 มีนาคม 2562 ผลการผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยดี ทอดพระเนตรเห็นได้ชัดเจน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทรงประกอบพระกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

ในระหว่างทรงประชวรได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะทูต ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใยพระอาการประชวร ไปลงพระนาม ลงนาม และถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระประชวร ความทราบผ่าพระบาทแล้วทรงชื่นชมในความปรารถนาดี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญรับสั่งขอบพระทัย และขอบใจมาแจ้งให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ของดการลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน.

อ่านเพิ่มเติม...
พระอาการฟ้าหญิงเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ผ่าพระเนตรฟ้าหญิงจุฬาภรณ์แถลงการณ์สำนักพระราชวังข่าวทั่วไป