Thairath Logo
กีฬา

สำรวจป้ายรับพายุฤดูร้อน

Share :

กทม.ออกตรวจพบป้ายผิดกฎหมาย 234 ป้าย-รื้อถอนออกแล้ว 31

นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มอบหมายให้กองควบคุมอาคารสำรวจป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากป้ายชำรุด รวมถึงเพื่อตรวจสอบป้ายโฆษณาว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจากการสำรวจพบป้ายผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 234 ป้าย ในส่วนนี้ได้รื้อถอนแล้ว 31 ป้าย กองควบคุมอาคารอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารแจ้งดำเนินคดี 15 ป้าย ออกคำสั่งตามขั้นตอนของกฎหมายจำนวน 39 ป้าย ออกคำสั่งและแจ้งความดำเนินคดี111ป้าย อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของศาล 3 ป้าย ศาลมีคำสั่งให้เปรียบเทียบปรับ 3 ป้าย อัยการมีความเห็นไม่ฟ้อง 7 ป้าย และอยู่ระหว่างรื้อถอน25ป้าย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูร้อนอาจเกิดฝนตกและมีลมกระโชกแรงอันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อน ซึ่งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่อยู่ในสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง มีความเสี่ยงต่อการโค่นล้มทับที่อยู่อาศัยทำให้ทรัพย์สินประชาชนเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ กทม.ได้มีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ โดยแจ้งให้เจ้าของป้ายโฆษณาทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาโดยผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นประจำทุกปี และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักการโยธา เพื่อออกใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร (ร.1)

อ่านเพิ่มเติม...
นพดล ฉายปัญญาป้ายผิดกฎหมายรื้อถอนป้ายอัศวิน ขวัญเมืองป้ายโฆษณาพายุฤดูร้อนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ข่าวทั่วไป