Thairath Logo
กีฬา

เพื่อไทย ซัดพรรคหนุน "บิ๊กตู่" จัดตั้ง รบ.ไม่ชอบธรรม ขัดเจตนารมณ์ ปชช.

Share :

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ซัด กกต.ถูกแทรกแซง จัดเลือกตั้งไม่โปร่งใส ติงระบบจัดสรรปันส่วน ทำให้เกิดปัญหา จวกพรรคการเมืองหนุน "บิ๊กตู่" ตั้ง รบ.แข่ง ขัดเจตนารมณ์ ปชช.ส่วนใหญ่ 

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรื่องความเห็นต่อการจัดการเลือกตั้ง และจุดยืนการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชน ว่า ตามที่ได้มีเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยขอแถลง ดังนี้

1.ความเห็นต่อการจัดการเลือกตั้งของ กกต. พรรคเพื่อไทยเห็นว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้งของ กกต.ในครั้งนี้ มีปัญหามาตั้งแต่ต้น เริ่มจากหัวหน้า คสช. ซึ่งมีส่วนได้เสียในการเลือกตั้ง มีอิทธิพลต่อการกำหนดกติกา กำหนดกรรมการ รวมทั้งใช้อำนาจตามมาตรา 44 เข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งหลายครั้ง และในระหว่างการเลือกตั้งยังมีความไม่โปร่งใสในหลายขั้นตอน ทั้งกระบวนการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ที่ไม่ระบุจำนวนและสถานที่พิมพ์ ทำให้ตรวจสอบไม่ได้ การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในการเลือกตั้งอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะในรูปแบบของการซื้อเสียง การใช้อำนาจรัฐ การใช้อิทธิพลข่มขู่คุกคามผู้สมัคร และผู้สนับสนุนในหลายพื้นที่ จนถึงขั้นตอนการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ที่คะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง ไม่ตรงกับที่มีการรายงานผล มีคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ อันแสดงให้เห็นว่ามีการใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการจัดการเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัด จนเป็นที่มาของการที่ประชาชนได้แสดงเจตจำนงที่จะเข้าชื่อถอดถอน กกต. ขณะนี้กว่า 700,000 คนแล้ว

2.ความเห็นต่อผลการเลือกตั้ง และจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาล ผลจากการเลือกตั้งได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่จะทำให้เกิดปัญหาตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาล ที่ไม่มีพรรคการเมืองใดมีเสียงข้างมากเพียงพอ ที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เอง และผลที่จะเกิดขึ้นต่อการเป็นรัฐบาลผสม ที่จะทำให้ไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร โดยเห็นได้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการแบ่งฝ่ายของประชาชนและของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนให้หัวหน้า คสช. สืบทอดอำนาจต่อไป โดยมีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำ กับฝ่ายประชาธิปไตยที่คัดค้านการสืบทอดอำนาจดังกล่าว โดยมีพรรคเพื่อไทยและพรรคแนวร่วมอื่นๆ อีกหลายพรรค ซึ่งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ขณะนับคะแนนได้ประมาณร้อยละ 95 ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทย ได้จำนวน ส.ส.มากที่สุดประมาณ 137 คน ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส.ประมาณ 118 คน จึงต้องถือว่าพรรคเพื่อไทยได้รับฉันทามติจากประชาชน เพื่อให้เข้ามาบริหารประเทศ แต่พรรคพลังประชารัฐกลับอ้างคะแนนเสียงรวมของประชาชน ทั้งที่คะแนนดังกล่าวได้แปลงมาเป็นจำนวน ส.ส.แล้ว นอกจากนี้เมื่อรวมจำนวน ส.ส.ของพรรคการเมืองทุกพรรคที่ประกาศชัดเจนก่อนการเลือกตั้ง ว่าคัดค้านการสืบทอดอำนาจ ก็มีจำนวน ส.ส. มากกว่า 250 คน และมีจำนวนคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงของพรรคที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจกว่า 6 ล้านเสียง

3.พรรคเพื่อไทยเห็นว่าผลการเลือกตั้งเบื้องต้นสะท้อนว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่สนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ดังนั้นการที่พรรคการเมืองบางพรรคจะร่วมตั้งรัฐบาลและสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนั้น น่าจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งรัฐบาลเช่นนี้จะไม่ได้ความยอมรับจากประชาชน และจะเป็นรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้เลย

พรรคเพื่อไทย ขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองคำนึงถึงประเทศชาติ และประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองของตน และพรรคพร้อมที่จะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพรรคการเมือง อย่างมีความรับผิดชอบ และสร้างสรรค์เพื่อให้เจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการเคารพและปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข.

อ่านเพิ่มเติม...
เพื่อไทยพรรคหนุนบิ๊กตู่จัดตั้งรัฐบาลเลือกตั้ง62เลือกตั้ง