Thairath Logo
กีฬา

ชื่นชม “น้องบีม” โอเน็ตคณิตศาสตร์ เต็ม 100 ติดเตรียมอุดมฯ แต่สละสิทธิ์

Share :

น่าชื่นชม 9 นักเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ ม.3 ได้คะแนนเต็มร้อย เผยน้องบีม เด็กห้องหนึ่ง สอบโควตาจังหวัดติดเตรียมอุดมฯ แต่เลือกสละสิทธิ์

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการรทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสอบได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ชั้น ม.3/1 (English Program) ด.ญ.พิมพ์พนิต เด่นชัยประดิษฐ์ หรือน้องบีม ชั้น ม.3/3 ด.ญ.ชยาพร ตั้งต้นตระกูล ด.ญ.พรพิศุทธิ์ ปัญญาเลิศ น.ส.นะเมติ กิริวรรณา ชั้น ม.3/4 น.ส.รุจิรัตน์ จรูญศิริ ด.ญ.จีรารัตน์ ลมไธสง น.ส.พิชาพร ทรัพย์สวนแตง น.ส.วรัญญา ทุมเชียงลำ และนายอธิปัญญ์ เทพทอง

ขณะที่ นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เผยว่า ในส่วนของโรงเรียนกรรณสูตฯ ผู้ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ได้แก่ นายภานุพงศ์ กสิกิจพานิชย์ นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมือง และนายวัฒน์ดนัย แสนแสนากุลโชติ.

อ่านเพิ่มเติม...
โอเน็ตสอบโอเน็ตสอบโอเน็ตเต็ม100พิมพ์พนิต เด่นชัยประดิษฐ์สุพรรณบุรีการศึกษา