Thairath Logo
กีฬา

นราธิวาส ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Share :

ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำทีมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใน 2 แหล่งของจังหวัด เตรียมการน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 25 มี.ค. 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารระดับสูง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีซักซ้อมการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณบ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง บ้านกูจำ หมู่ที่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นี้

ส่วนช่วงบ่าย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีซักซ้อมการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณน้ำตกสิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แห่งที่ 2 ของ จ.นราธิวาส โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ

สำหรับ จ.นราธิวาส ได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด และเห็นว่าลำน้ำคลองน้ำแบ่ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นคลองน้ำสีดำไหลมาบรรจบกัน 4 สาย 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สุไหงปาดี อ.ตากใบ อ.ระแงะ และ อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งชาวนราธิวาส ได้ใช้อาศัยดื่มกิน ดำรงชีวิต และใช้ประโยชน์จากลำน้ำดังกล่าวมาอย่างยาวนาน โดยก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำมงคล ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือประชาชนในการอนุรักษ์และสอดส่องดูแลรักษาแหล่งน้ำดังกล่าวให้คงอยู่ในสภาพสะอาด บริสุทธิ์ และปราศจากมลพิษ รวมทั้งจัดสภาพภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการประกอบพิธีแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของน้ำตกสิรินธร ที่ได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเป็นแห่งที่ 2 และเมื่อปี 2542 จ.นราธิวาส ได้ใช้น้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อมาในปี 2550 จ.นราธิวาส ได้นำน้ำจากน้ำตกสิรินธร ไปใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

อ่านเพิ่มเติม...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำตกสิรินธรนราธิวาสบรมราชาภิเษก