Thairath Logo
กีฬา

พม.ลงพื้นที่เมืองสองแคว เร่งแก้ข้อพิพาทที่ดินนิคมสร้างตนเอง

Share :

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สนองนโยบายบิ๊กโย่ง ลงพื้นที่เมืองสองแคว แก้ไขปัญหาครอบครองที่ดินนิคมสร้างตนเอง พร้อมปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือประชาชน...

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. พลเอกวสุ เฟื่องสำรวจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ และนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ และนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จ.พิษณุโลก รวมถึงนิคมสร้างตนเองในพื้นที่โดยรอบ โดยน.ส.โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมบางระกำ และนางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จ.พิษณุโลก ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล

ด้านพลเอกวสุ กล่าวว่า คณะทำงานแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจัดการงานนิคมสร้างตนเอง เป็นคณะทำงานที่พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. ตั้งขึ้น เพื่อเร่งรัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับปรุงการจัดการงานของนิคมสร้างตนเองให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากที่ดินของนิคมสร้างตนเอง มีการใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการทับซ้อนกับที่ดินของหน่วยงานรัฐ หรือมีการครอบครองที่ดินที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งกรณีพิพาทระหว่างประชาชนเรื่องที่ดิน ซึ่งมีความซับซ้อนทั้งด้านเทคนิค การกำหนดเขตพื้นที่ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการของนิคมสร้างตนเอง ได้รับการแก้ไข สามารถดำเนินการตามแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง

ขณะที่ นางนภา กล่าวว่า ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองในรูปแบบและลักษณะต่างๆ ซึ่งนิคมสร้างตนเองทั้ง 5 แห่ง เป็นลักษณะช่วยเหลือราษฎรโดยทั่วไป โดยนิคมสร้างตนเองตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรไม่มีที่ดินทำกินและยากจน ส่วนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ เป็นลักษณะช่วยเหลืออพยพราษฎรจากเขตน้ำท่วม จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนชลประทาน เขื่อนพลังงานไฟฟ้า และเขื่อนอเนกประสงค์ทุกแห่ง

ในส่วนนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน และนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นลักษณะพิเศษเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาในทางปกครอง มุ่งส่งเสริมให้ราษฎรได้รู้จักอาชีพใหม่ๆ ที่คนไทยไม่คุ้นเคย ซึ่งสามารถยึดเป็นพื้นฐานที่มีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและขยายให้กว้างขวางต่อไปในอนาคต และเพื่อแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎร และระหว่างราษฎรกับราษฎรเอง.

อ่านเพิ่มเติม...
ข้อพิพาทที่ดินนิคมสร้างตนเองบางระกำนิคมสร้างตนเองทุ่งสานพัฒนาสังคมการศึกษา