Thairath Logo
กีฬา

มั่วตัวจริง ว่าที่ส.ส.กล้วยไข่โวย ได้ที่ 1 แต่กกต.เอาชื่อที่ 3 มาใส่

Share :

ผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ เขต 3 กำแพงเพชร คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ขึ้นป้ายหราหน้า กกต.จังหวัด แต่พอรายงานไป กกต.กลาง กลับกลายว่า คนได้ที่ 3 คะแนนนำเป็นที่ 1 โวยแหลก "เอกสารที่ กกต.มอบให้สื่อฯ นั้นมั่ว”

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 25 มี.ค. หลังการเลือกตั้งแล้ว 1 วัน ปรากฏว่าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ผู้สมัคร “พรรคพลังประชารัฐ” ได้รับการเลือกตั้งยกทั้งจังหวัด และในวันนี้ปรากฏว่าสื่อออนไลน์มีการรายงานเอกสารจาก กกต.ที่คลาดเคลื่อน โดยใส่ชื่อผิด เป็นชื่อที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งที่มาจาก ”พรรคเพื่อไทย”

ทั้งนี้ นายอนันต์ ผลอำนวย ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ เขต 3 ได้โวยกับผู้สื่อข่าวว่า “เอกสาร กกต.ที่มอบให้กับสื่อมวลชนนั้นมั่ว” และมีการเผยแพร่ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งนั้นเป็นผู้อื่น ซึ่งคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เขตเลือกตั้งที่ 3 อันดับที่ 1 นายอนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ ได้ 31,127 คะแนน แต่รายชื่อที่ผิดเป็นชื่อของ นายจรัญ อิสระบัณฑิตกุล พรรคเพื่อไทย ได้ 18,522 คะแนน ซึ่งมีคะแนนมาเป็นอันดับ 3 ของเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร ผู้สื่อข่าวจึงได้ตรวจสอบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 4 เขต ตั้งแต่อันดับ 1 ถึง 5 ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อันดับที่ 1 นายไผ่ ลิกค์ พลังประชารัฐ                       3,2642
อันดับที่ 2 นายวีระศักดิ์ สุ่นสา เพื่อไทย                    18,834
อันดับที่ 3 นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล ภูมิใจไทย       17,082
อันดับที่ 4 นายศิวสวรรค์ กล้ากสิกิจ อนาคตใหม่         1,1416
อันดับที่ 5 นายธิติ มหบุญพาชัย ประชาธิปัตย์              9,732

เขตเลือกตั้งที่ 2

อันดับที่ 1 พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พลังประชารัฐ       34,271
อันดับที่ 2 นายอดุล รัตน์ แสงประชุม เพื่อไทย               18,626
อันดับที่ 3 นายสุวิชาญ มุสิกุล ประชาธิปัตย์                    13,26 1
อันดับที่ 4 นายสุพจน์ เดชะผล ภูมิใจไทย                     12,891
อันดับที่ 5 นางสาวอรณิชา พะโยม พลังท้องถิ่นไทย         3,634
 
เขตเลือกตั้งที่ 3

อันดับที่ 1 นายอนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ                31,127
อันดับที่ 2 นายสำราญ ศรีแปลงวงศ์  ประชาธิปัตย์           21,071
อันดับที่ 3 นายจรัญ อิสระบัณฑิตกุล เพื่อไทย                18,522
อันดับที่ 4 นายจำนงค์ จิตรทาน อนาคตใหม่                   8,966
อันดับที่ 5 นายพชรพงษ์ เลาหพิบูลรัตนา เสรีรวมไทย          981
 
เขตเลือกตั้งที่ 4

อันดับที่ 1 นายปริญญ ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ             30,112
อันดับที่ 2 นายปรีชา เพ็งภู่ เพื่อไทย                        26,446
อันดับที่ 3 นายวินัย เดชศรี ภูมิใจไทย                          11,536
อันดับที่ 4 นายภูกิจ เยาวธนโชค อนาคตใหม่                 8,242
อันดับที่ 5 นายพลเดชศรีแปลงวง ประชาธิปัตย์               5,351
 
ทั้งนี้ เป็นข้อมูลจากป้ายบอกคะแนนหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ ผลอำนวย ที่ได้รับการเลือกตั้ง จึงได้ฝากประชาสัมพันธ์ชี้แจงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและสับสน ว่า ในเอกสาร กกต. นั้นเป็นการใส่ชื่อผิด ผู้ได้รับการเลือกตั้งในเขต 3 คือ ตนจากพรรคพลังประชารัฐ ไม่ใช่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย.

อ่านเพิ่มเติม...
เลือกตั้ง62กกต.มั่วคะแนนมั่วนับคะแนนมั่วข่าวทั่วไป