Thairath Logo
กีฬา

นายกฯ เซ็นตั้ง 6 กุนซือ ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพงาน รบ.

Share :

นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง 6 กุนซือที่ปรึกษาช่วยงานเรื่อง "กฎหมาย-เศรษฐกิจ-การลงทุน-โครงสร้างพื้นฐาน-อีอีซี" หวังช่วยงานบริหารราชการแผ่นดิน ขับเคลื่อนงานรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 55/2562 เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี จึงมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ ให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

1. นายดิสทัต โหตระกิตย์

2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

3. นายปิติ ตัณฑเกษม

4. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

5.นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

6.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ทั้งนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงาน ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะปรึกษาฯ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 11 มี.ค.2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติการทำงานของทั้ง 6 คน ที่น่าสนใจ มีดังนี้

1.นายดิสทัต โหตระกิตย์ เคยเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และอดีตสมาชิกสภานิตติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แต่ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก สนช.เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กฟผ.) ชุดใหม่

2.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นอดีตสมาชิก สนช.และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอ็มบี ถือเป็นผู้นำวางรากฐานทางการเงิน ที่ทำให้ทีเอ็มบีพ้นจากภาวะขาดทุนสะสม และเป็นผู้ที่นำการสร้างแบรนด์ทีเอ็มบี Make THE Difference

3.นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย อดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือเป็นนักการธนาคารที่มีประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับ TMB ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีประสบการณ์ในวงการธนาคารมากว่า 25 ปี

4.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม อดีตซีอีโอ ปตท.เข้ามาในช่วง ครม.ประยุทธ์ 5 ดีกรีด็อกเตอร์วิศวกรรมศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น ขณะที่งานสำคัญของรัฐบาล คือ เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชน และโครงการเมกะโปรเจ็กต์เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

5.นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่  ดร.เศรษฐพุฒิ เคยทำงานธนาคารโลก ปัจจุบันทำงาน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการบริหารเศรษฐกิจจริงมาอย่างโชกโชนทั้งในภาครัฐและเอกชน ในอดีตเขาเคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลก ปัจจุบันเศรษฐพุฒิเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

6.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC 

ทั้งนี้ทั้ง 6 คน ถือเป็นบุคลลากรที่เข้ามาช่วยดูเรื่องกฎหมาย เศรษฐกิจ การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน และอีอีซี ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ และจะเป็นทีมงานที่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ โดยเฉพาะหาก พล.อ.ประยุทธ์ ได้กลับมาเป็นนายกฯหลังการเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
แต่งตั้งลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษานายกฯแต่งตั้งที่ปรึกษานายกฯข่าวทั่วไป