Thairath Logo
กีฬา

ทำคู่มือทีแคสรอบ 3

Share :

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.ได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ปีการศึกษา 2562 มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครและรับส่งข้อมูลทีแคสรอบ 2 โควตารอบ 3 รับตรงร่วมกันรอบ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชัน และรอบ 5 การรับตรงอิสระ โดยเฉพาะรอบ 3 ที่ ทปอ.จะเป็นหน่วยงานรับสมัครนักเรียนและให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกเด็กเอง โดยการรับรอบ 3 ทปอ.เป็นห่วงเรื่องการเรียงลำดับผู้ผ่านการคัดเลือก ทปอ.จึงได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งกำลังรวบรวมข้อมูลและจะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ทปอ. mytcas.com ประมาณต้นเดือน เม.ย.นี้ ก่อนรับสมัครในรอบ 3.

อ่านเพิ่มเติม...
พีระพงศ์ ตริยเจริญสถาบันอุดมศึกษาทีแคสคัดเลือกบุคคลนิสิตนักศึกษาแอดมิชชันทปอ.การศึกษา