Thairath Logo
กีฬา

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อศึกษาในแหล่งโบราณคดี

Share :

Credit : A. Moclán

แหล่งโบราณคดีมักอุดมไปด้วยซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) ของสัตว์นานาชนิด การขุดค้นหาเป็นกิจกรรมตามปกติทำกันมาช้านาน แต่ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและบรรพชีวินวิทยาก็นำเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยที่ประมวลผลได้แม่นยำรวดเร็วมาใช้กับงานขุดค้นทางโบราณคดี

เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยจากศูนย์วิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ (CENIEH) ในสเปน ได้รายงานลงวารสารโบราณคดีและมานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์ เสนอวิธีการใหม่ในการทำความเข้าใจถึงชุมชนบรรดาสัตว์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในพื้นที่ทางโบราณคดี รวมถึงวิธีที่สัตว์เหล่านั้นสามารถโต้ตอบกับกลุ่มมนุษย์และสัตว์กินเนื้ออื่นๆในสถานที่ที่พวกเขาครอบครองอยู่ วิธีการใหม่นี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ปัญญาประดิษฐ์จะเรียนรู้เพื่อถอดรหัสว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนั้นถูกทำโดยเผ่าพันธุ์โฮมินิด (hominids) หรือลิงใหญ่ที่เดิน 2 ขาอย่างวานร หรือสัตว์กินเนื้อโดยเฉพาะไฮยีน่าและหรือหมาป่า

ด้วยวิธีการนี้ทำให้สามารถแยกแยะได้มากกว่า 95% เพื่อวิเคราะห์ว่ากระดูกที่แตกหักร้าวนั้น เกิดจากกลุ่มมนุษย์ที่ต้องการบริโภคไขกระดูก หรือในทางกลับกันเกิดจากสัตว์กินเนื้อที่หักกระดูกของสัตว์เหล่านั้น.

อ่านเพิ่มเติม...
ปัญญาประดิษฐ์ซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์งานขุดค้นทางโบราณคดีเครื่องมือทันโลก