Thairath Logo
กีฬา

คัดค้าน ประกาศชื่อศิลปินแห่งชาติ "โนรา" ชี้คำเชิดชูเกียรติ เป็นเท็จ

Share :

ตัวแทนคณะมโนราห์ 4 จังหวัดภาคใต้ ร่วมแถลงข่าวคัดค้านการประกาศชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2561สาขาการแสดงพื้นบ้าน(โนรา) จี้เปิดเผยชื่อกรรมการคัดเลือกทุกระดับ 

เวลา 14.30 น.วันที่ 19 มี.ค. ที่บริเวณหน้ารูปปั้นโนรา ณ บริเวณหาดแสนสุขลำปำ อ.เมืองพัทลุง ตัวแทนหัวหน้าคณะมโนราห์จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และ จ.สตูล ประมาณ 25 คณะ ภายใต้การนำของนายจิตร ฉิมพงศ์ นักวิชาการมโนราห์ อาจารย์สอนมโนราห์ของมหาวิทยาชัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันแถลงข่าวคัดค้านการประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2561

ทั้งนี้ ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศให้นางกั้น เชาวพ้อง หรือโนรากั้น บันเทิงศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช ให้ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (โนรา) นั้น แต่เนื่องจากโนรากั้นฯ ศิลปินโนราของภาคใต้ และบุคคลทั่วไป ไม่ยอมรับในความสามารถทางด้านโนราของโนรากั้น 

ดังนั้น ตัวแทนของหัวคณะโนราของภาคใต้ จึงขอให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ความกระจ่าง ความโปร่งใส ในกระบวนการพิจารณาการคัดสรรศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (โนรา) โดยให้เปิดเผยคำเชิดชูเกียรติของโนรากั้น เชาวพ้อง ที่ยื่นขอเป็นศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ เนื่องจากทราบว่า น่าจะมีข้อความบางตอนอันเป็นเท็จ หรืออ้างว่ามีลูกศิษย์เป็น 100 คน หรือผิดธรรมเนียมโนรา เช่น อ้างว่ารำคล้องหงส์ รำแทงเข้ ได้ตามความจริงหรือเปล่า ซึ่งการรำดังกล่าวนี้ตามธรรมเนียมโนราผู้หญิงเข้าจะไม่รำกัน

นอกจากนั้น ขอให้เปิดเผยคณะกรรมการผู้ร่วมการคัดเลือกทุกระดับ เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวได้ชี้แจงว่ามีเหตุผลใดบ้างที่ทำให้โนรากั้นฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ และขอให้ตรวจสอบผลงานที่เป็นรูปภาพประกอบต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานของผลงานว่าได้ใช้เทคนิคการตัดต่อภาพ หรือเอาภาพมาจากใด กิจกรรมใด เมื่อไหร่ อย่างไร ได้กำหนดแจ้งจด วัน เดือน ปี สถานที่ ที่ทำกิจกรรมหรือไม่ ส่วนกระบวนการดำเนินการขอเป็นศิลปินแห่งชาติของโนรากั้นฯนั้น ได้มีการเรียกร้องผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ หรือมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันหรือไม่

สำหรับข้อกำหนดว่าผู้ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติต้องมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ คนวงการยอมรับ และต้องรับผิดชอบถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้สนใจ หรือเยาวชน ดังนั้น พวกตนจึงขอให้โนรากั้นฯ ได้ออกมาแสดงความสามารถโดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ ตอบคำถาม สาธิตการแสดงโนรา เพื่อให้สังคมได้หายสงสัย เนื่องจากในขณะนี้มีเสียงพูดกันมากมายว่า โนรากั้นฯรำโนราไม่เป็น จึงไม่สมควรที่จะได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติดังกล่าว พวกตนจึงขอให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ตอบคำถามเพื่อคลายความสงสัยของศิลปินโนราในภาคใต้ในครั้งนี้ และหลังจากนี้พวกตนก็จะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมฯผ่านทางนางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
ศิลปินแห่งชาติค้านศิลปินแห่งชาติโนรากั้น เชาวพ้องข่าวทั่วไป