Thairath Logo
กีฬา

รมช.อุตฯ ลงพื้นที่ขอนแก่น ทำความเข้าใจชาวไร่อ้อย ลดเผาอ้อย ไม่สร้างฝุ่น PM 2.5

Share :

 

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย
นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) นายสมพล โนดไธสง รองฯ สอน. และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานเปิดงาน “วันรณรงค์ ไม่เผาอ้อย ไม่สร้างฝุ่นละออง ลด PM 2.5 และการสาธิตเครื่องจักรกลในไร่อ้อย” เพื่อสร้างบรรทัดฐานให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสะอาดเข้าโรงงาน พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ลดภาวะการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้แก่เกษตรกรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนให้โรงงานน้ำตาลยื่นมือเข้ามาช่วยเกษตรกรรายเล็ก และให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกู้ร่วมได้

“สำหรับในอีสานกลาง ทางชาวไร่อ้อยได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่า จะพยายามลดเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งอาจเป็นอุบัติเหตุบ้าง ความไม่เข้าใจบ้าง หรือบางทีก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของชาวไร่ และผู้ประกอบการบางรายที่ยังมองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เชื่อว่าในวันนี้ ทุกคนตระหนักถึงอันตราย และจังหวัดเองก็มีมาตรการกำกับดูแล ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะในส่วนของท้องถิ่นที่เข้ามาดูแลได้ใกล้ชิดมากขึ้น เชื่อว่าในระยะยาวการจัดการจะเห็นผล โดยได้ตั้งเป้าชัดเจนว่าภายใน 3 ปี จะไม่ให้มีอ้อยไฟไหม้” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
ไร่อ้อยเผาไร่อ้อยPM 2.5ฝุ่นละอองขนาดเล็กตัดอ้อยสมชาย หาญหิรัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม