วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สุดอาลัย ท่านทูต 'วีรชัย' ถึงแก่กรรมแล้วที่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

สุดอาลัย ท่านทูต 'วีรชัย' ถึงแก่กรรมแล้วที่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

  • Share:

รายงานข่าวว่า นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุง วอชิงตัน ดี.ซี.สหรัฐอเมริกา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อเวลา 11.43 น. วันที่ 16 มี.ค.62 ตามเวลาในประเทศไทย สิริอายุ 58 ปี 9 เดือน...

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2562 มีรายงานข่าวว่า นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อเวลา 00.43 น. หรือ 11.43 น.ตามเวลาในประเทศไทย หลังเข้ารับการรักษาโรคเอ็มดีเอส อันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก ที่ห้องไอซียู ของโรงพยาบาล ใน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สิริอายุรวม 58 ปี 9 เดือน

สำหรับนายวีรชัย มีบทบาทสำคัญในการเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกฎหมายของไทยในการต่อสู้คดีพื้นที่ทับซ้อน เขาพระวิหาร เมื่อปี 2556 ขณะที่ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในครั้งนั้นศาลโลกไม่ได้ตัดสินให้กัมพูชา ได้รับพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตร.กม. พื้นที่ "ภูมะเขือ" ศาลไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดนหรือ ให้ใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน และประเด็นสุดท้าย ศาลยังแนะนำให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมมือกัน ในฐานะเป็นมรดกโลก โดยมียูเนสโก ร่วมหารือ 

รายงานความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับประวัติโดยสังเขปของ นายวีรชัย พลาศรัย

นายวีรชัย พลาศรัย มีชื่อเล่น แสบ เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2503 ภรรยาชื่อนางอลิซาเบธ พลาศรัย 

การศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมอุดม และไปศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโท 
Licencie en Droit Public, Universite de Paris X (Nanterre), Maitrise, U.E.R. Droit, Universite de Paris X (์Nanterre), Doctorat de 3 emeCycle, Universite de Paris I และปริญญาเอก Pantheon Sorbonne ประเทศฝรั่งเศส และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.20) 

เริ่มรับราชการ ในกระทรวงต่างประเทศ เมื่อปี 2530 ตำแหน่ง เลขานุการตรี กองแอฟริกาและประเทศกลุ่มอาหรับ กรมการเมือง, เลขานุการตรี กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ปี 2531, เลขานุการโท กองกฎหมาย ปี 2532, เลขานุการโท-เอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ปี 2533, นิติกร 6 กองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่การทูต 7 กองสนธิสนญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ปี 2537, นักวิชาการพาณิชย์ 8 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การค้าโลก ณ นครเจนีวา ปี 2541, ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา ปี 2544, รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ 1 เมษายน 2547, อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 มีนาคม 2549, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ14 กุมภาพันธ์ 2550, อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 19 สิงหาคม 2551, เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 28 พฤษภาคม 2551, อธิบดีกรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย (นักบริหาร 10) 19 สิงหาคม 2551 และเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (กรุงเฮก) 26 พฤษภาคม 2552 และเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 1 กุมภาพันธ์ 2558


ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา 24 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้