วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรีผลิตหมอ

กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรีผลิตหมอ

  • Share:

ให้ รพ.ราชพิพัฒน์, รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ-คาดเปิดสอนได้ปี 63

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 15 มี.ค. กทม.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. ผศ. ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นพ.สมชาย จึงมีโชค ผอ.สำนักแพทย์ ร่วมงาน ทั้งนี้ นพ.พิชญากล่าวว่า สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยจะรับเป็นสถาบันร่วมสอน และให้การสนับสนุนในการผลิตนักศึกษาแพทย์ของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ในเขตพื้นที่ เป็นสถานศึกษาและฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก

ผศ.ดร.บังอร กล่าวว่า ม.กรุงเทพธนบุรี มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-LIBRARY) และสามารถเข้าฐานข้อมูลระบบ MEDLINE ได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการผลิตแพทย์เพื่อรองรับการจัดบริการด้านสุขภาพของสังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ทั้ง 2 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่สถานศึกษา อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในแนวทางที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตประมาณปีการศึกษา 2563 ปัจจุบัน ม.กรุงเทพธนบุรี อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรร่วมกับ กทม. จากนั้นต้องขออนุมัติกับแพทยสภาก่อนจะเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้