วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"บิ๊กฉัตร" ลงสงขลา มอบงบช่วยประมงพื้นบ้าน-บัตร Smart Card อสม. 4.0

"บิ๊กฉัตร" ลงสงขลา มอบงบช่วยประมงพื้นบ้าน-บัตร Smart Card อสม. 4.0

  • Share:

"บิ๊กฉัตร" ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามงานอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน คาบสมุทรสทิงพระ มอบงบฯสนับสนุนโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ก่อนตรวจเยี่ยมพัฒนา อสม.มอบบัตร Smart Card

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 ที่บริเวณบ้านพังสาย ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการการดำเนินงานอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน คาบสมุทรสทิงพระ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ในการจัดทำซั้งบ้านปลา จำนวน 15 แห่ง โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ ประมงจังหวัดสงขลา, ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา, นายอำเภอสทิงพระ ฯลฯ ตลอดจนพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

โดย พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับอาชีพชาวประมงพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย พร้อมผลักดันให้การประมงของไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล ทั้งมาตรการด้านกฎหมาย, กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง, การบริหารจัดการประมงให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ นโยบายขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าคืนสู่ทะเลไทย จนทำให้วันนี้ ชาวประมงพื้นบ้านบ้านสามารถจับปู และสัตว์น้ำอื่นๆได้มากขึ้น มีรายได้มากขึ้น สู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้าน นายเจริญ ทองมา นายกสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอำเภอสทิงพระ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านการประมง ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อวางซั้งเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำมากขึ้น

สำหรับการวาง "ซั้งกอ" หรือ "บ้านปลา" เป็นกิจกรรมที่ชุมชนยอมรับว่าสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำได้จริง มีจำนวน 342 กอ วางใน 15 เขตบริเวณชายฝั่ง ตั้งแต่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร มีการทำแนวเขตอนุรักษ์ออกไปประมาณ 400 เมตร จากชายฝั่ง และห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือทุกชนิด ซึ่งกำหนดส่งมอบให้ชาวประมงพื้นบ้านในช่วงปลายเดือนเมษายน 2562 โดยจะวางซั้งกอในทะเลตามจุดที่กำหนด

จากนั้นในช่วงบ่าย พล.อ.ฉัตรชัย เดินทางต่อไปยังโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดสงขลา พร้อมมอบบัตร Smart Card แก่ อสม. โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ บุคลากรด้านสาธารณสุข และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ จำนวนกว่า 1,200 คน 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ เพื่อไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล หรือหากเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล ก็จะต้องสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐได้มากที่สุด สิ่งสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว คือ การสนับสนุนและเสริมศักยภาพของ อสม.ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในการร่วมกันเผยแพร่ให้ความรู้ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ สามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนในครอบครัวได้ในเบื้องต้นได้ พร้อมพัฒนา อสม. สู่ 4.0 ในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการมอบบัตร Smart Card อสม.จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชนและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตลอดจนการเสริมพลังและมอบแนวทางให้ อสม.ร่วมขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาต่อไป

ด้าน นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ "องค์กรชั้นนำ ด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วม เพื่อคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข" ด้วยนโยบาย 3 ปลอด 3 ลด และ 3 เพิ่ม พร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างต่อเนื่องตามนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) ครอบคลุมในทุกอำเภอทั้ง 16 อำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...