วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แห่สมัครบวชเฉลิมพระเกียรติ

แห่สมัครบวชเฉลิมพระเกียรติ

  • Share:

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะรองโฆษก พศ. กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติจัดพิธี บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก ทั่วประเทศจำนวน 6,810 รูป วันที่ 2-16 พ.ค.2562 รวมระยะเวลา 15 วันนั้น ในการนี้สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ได้ประทานผ้าไตร เนื่องในโอกาสดังกล่าวให้กับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 78 ไตร โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 1 ไตร และกรุงเทพฯ ในส่วนคณะ สงฆ์มหานิกาย 1 ไตร คณะสงฆ์ธรรมยุต 1 ไตร นอกจากนี้ มส.ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของคณะสงฆ์พื้นที่ต่างๆในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย

นายสิปป์บวรกล่าวด้วยว่า ขณะนี้พบผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ก็จะพิจารณารับทั้งหมด เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมบวชครั้งนี้มีความตั้งใจจริงเพื่องานมหามงคลครั้งหนึ่งในชีวิต.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้