วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แย้มโครงสร้างตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

แย้มโครงสร้างตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

  • Share:

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่า ได้หารือถึงโครงสร้างภายในของกระทรวงใหม่มีหลักคิดภาพรวมเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่

1.กระบวนการบริหารจัดการกระทรวงใหม่ด้วยบิ๊กดาต้า

2.การสร้างระบบการส่งเสริมและการยกระดับงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

3.ยกระดับการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะอย่างสูง ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาในเรื่องการยกสมรรถนะหน่วยงานภายในของกระทรวงใหม่ เช่น การเงิน งานบุคคล เป็นต้น ให้ดีขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปคิดต่อในส่วนของกลไกการทำงานและรายละเอียดต่างๆ

ทั้งนี้ โครงสร้างกระทรวงใหม่ เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายแล้ว ต้องมีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมแห่งชาติ และมีสำนักงานสภานโยบายฯเข้ามาดูแล ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะมาจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รวมทั้งจาก สกอ.และ วท. ซึ่งต้องหารือกันอีกครั้ง.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้