วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยกเลิกเพดานขายปลีก "พาณิชย์" จี้ลดราคาน้ำมันถั่วเหลือง

ยกเลิกเพดานขายปลีก "พาณิชย์" จี้ลดราคาน้ำมันถั่วเหลือง

  • Share:นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภค ได้มีมติให้ยกเลิกราคาเพดานจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลือง จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด (1 ลิตร) ลดลง จากผลผลิตถั่วเหลืองในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่า ทำให้ต้นทุนการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองลดลงมาก แต่ราคาขายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดในประเทศกลับไม่ลดราคาขายลงให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง โดยยังคงขายตามราคาเพดานสูงสุดที่ขวดลิตรละ 55 บาท แม้ไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ขายเกินราคาเพดาน แต่ราคาดังกล่าวถือว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชน

“เท่าที่ตรวจสอบราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดมีตั้งแต่ขวดละ 39 บาท ไปจนถึง 55 บาท ซึ่งในส่วนที่ขาย 55 บาท ถือเป็นการขายเต็มเพดานราคาสูงสุด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนราคาเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าที่ลดราคาลงมา โดยราคาปัจจุบันไม่ควรขายเกินขวดละ 40 บาท”

ทั้งนี้ กรมจะจัดทำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการตั้งแต่ราคาเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า และน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ราคาจำหน่ายที่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง โดยจะพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกเดือน หรือทุกครั้งที่ต้นทุนเปลี่ยนแปลง และหากได้เกณฑ์ราคาจำหน่ายที่สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบันแล้ว หากรายใดจงใจขายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจนเกินระดับเหมาะสม สามารถใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จัดการ โดยจะมีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้