วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ปรับเกณฑ์ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง

  • Share:

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมได้กำหนดเงื่อนไขการเบิกค่ายาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และค่าโลหิตวิทยาจำนวน 37 รายการ โดยไม่อนุญาตให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรง และผู้ป่วย ต้องสำรองจ่ายเงินค่ายาไปก่อน ล่าสุด กรมได้ร่วมกับคณะทำงาน ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วย ที่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน โดยกรมได้ประกาศรายการยาจำนวน 1 รายการ ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ ส่วนยาอีก 36 รายการที่เหลือ หากแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ใช้ยา หรือวิธีการรักษาอื่นก่อนแล้ว และวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้สถานพยาบาลยื่นเรื่องมาที่กรมเพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณี

“กรมยังได้พิจารณาเพิ่มรายการยาและเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น จากเดิมสามารถเบิกได้ 14 รายการ ให้เป็น 17 รายการ อาทิ ยารักษาโรคมะเร็งตับ ยารักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ ยารักษาโรค Myelodysplastic syndrome รวมทั้งปรับเงื่อนไขให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเบิกจ่ายเงินค่ารักษาได้มากขึ้น และกฎเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค.นี้”.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้