วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แพทย์เผยคำแนะนำปฏิบัติ เพื่อรักษาพระอนามัย "สมเด็จพระสังฆราช"

แพทย์เผยคำแนะนำปฏิบัติ เพื่อรักษาพระอนามัย "สมเด็จพระสังฆราช"

  • Share:

(ขอบคุณเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช)

สำนักงานเลขานุการฯ เผย คณะแพทย์แถลงผลการถวายตรวจพระวรกาย พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อรักษาพระอนามัยของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ คำแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อรักษาพระอนามัยของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเข้ารับการตรวจถวายพระสุขภาพ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

ด้วยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้แถลงผลการถวายตรวจพระวรกายพร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อรักษาพระอนามัยของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีใจความว่า
พระอนามัยของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โดยทั่วไปเป็นปกติดี แต่มีข้อพึงระมัดระวังบางประการ ด้วยพบว่าความดันพระโลหิตสูงในบางช่วงเวลาภายหลังจากที่ทรงประกอบพระศาสนกิจมาก คณะแพทย์จึงปรับการถวายพระโอสถให้เหมาะสมกับการอภิบาลพระอนามัย และจะติดตามประเมินพระอาการต่อไปเป็นระยะ พร้อมกันนี้ขอแถลงคำแนะนำแนวทางที่สมควร ดังนี้

1.ขอให้ทรงรับปฏิบัติพระศาสนกิจที่ไม่หนักพระวรกายเกินไป เพื่อป้องกันความดันพระโลหิตสูง

2.จัดเวลาสำหรับคณะบุคคลที่ขอประทานพระวโรกาสเฝ้า ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน

3.ให้ผู้เฝ้า ต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายทุกราย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงแจ้งมาเพื่อทราบแนวปฏิบัตินี้โดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้