วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล จัดบวชเณร 150 รูป จากแดนพุทธภูมิ

พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล จัดบวชเณร 150 รูป จากแดนพุทธภูมิ

  • Share:

พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดบรรพชาสามเณร (บวชเด็กอินเดีย) 150 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดเวฬุวันมหาวิหาร (สวนไผ่) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 19 ก.พ. (ตามเวลาท้องถิ่น) ของรัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ดำเนินโครงการบรรพาชาสามเณร (บวชเด็กชาวอินเดีย) จำนวน 150 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา สำหรับพิธีปลงผมมีขึ้นที่บริเวณลานหน้าอุโบสถวัดไทยนาลันทา โดยมี นางสุภาวดี ทัพมาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

และมีพระครูปริยัติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ เลขานุการพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และคณะพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล อาทิ พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี หัวหน้าฝ่ายกองงานกิจการพิเศษ พระมิตร โกวิทญาโณ เจ้าอาวาสวัดอโศการาม นำคณะพระธรรมทูตไทยเข้าร่วม

ทั้งนี้ หลังจากพิธีปลงผมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย คณะพระธรรมทูตได้นำกุลบุตรชาวอินเดียทั้งหมดไปประกอบพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดเวฬุวันมหาวิหาร (สวนไผ่) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ เป็นประธานประกอบพิธีบรรพชา ท่ามกลางความปลาบปลื้มใจของชาวไทยผู้ไปแสวงบุญและชาวอินเดียทั้งมวลที่ส่งลูกหลานมาบวชเณรในครั้งนี้.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้