วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมการข้าวส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวลอต 2 ช่วยชาวนาประสบภัยพายุปาบึก

กรมการข้าวส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวลอต 2 ช่วยชาวนาประสบภัยพายุปาบึก

  • Share:

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าวอนุมัติเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงปี 2562 อีก 1.5 ตัน ลงพื้นที่ อ.ปากพนัง นครศรีฯ และอ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาที่ประสบภัยพายุ"ปาบึก"...

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.62 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในวันนี้คณะกรรมการสำรองข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ได้อนุมัติเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกในลอตที่ 2 อีก 1.5 ตัน ในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชาวนาจำนวน 12 ราย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 100 ไร่ ซึ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยรายละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัมต่อราย ซึ่งในลอตแรกกรมการข้าวได้ส่งมอบให้ชาวนา จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีจำนวนชาวนา 133 ราย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,130 ไร่ ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์จำนวน 17 ตัน โดยกรมการข้าว ได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีในการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ กข41 และ กข49

"ชาวนาที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นชาวนาที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ เนื่องจากยังปลูกข้าวไม่ครบระยะเวลา 15 วัน จึงไม่สามารถขอรับการเยียวยาจากหลักเกณฑ์อื่นๆ ได้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมการข้าวหามาตรการช่วยเหลือชาวนาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน" นายประสงค์ กล่าวสำหรับโครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2562 ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา หากเกิดภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระเบียบกรมการข้าว ทั้งในส่วน ขอบข่าย คุณสมบัติ วิธีการยื่น การพิจารณา และปริมาณการสนับสนุน รวมถึงการจัดส่ง การรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุน.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้