วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์อินสตาแกรมวันมาฆบูชา "จะไปวัดแล้วเอาบุญมาฝากนะคะ"

ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์อินสตาแกรมวันมาฆบูชา "จะไปวัดแล้วเอาบุญมาฝากนะคะ"

  • Share:

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมในวันมาฆบูชา “จะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส จะไปวัดแล้วเอาบุญมาฝากนะคะ”

วันที่ 19 ก.พ. 2562 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ในช่วงเช้าวันนี้ “วันนี้เป็นวันมาฆบูชา หรือ “มาฆปูรณมีบูชา” วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันคล้ายวันที่พระภิกษุซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าจำนาน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมาย และพระภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ในที่ประชุมสงฆ์ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส #จะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส #จะไปวัดแล้วเอาบุญมาฝากนะคะ”

(ขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้