วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“วีระ” เสริมทัพงานวัฒนธรรมดันแหล่งเรียนรู้อีอีซี

“วีระ” เสริมทัพงานวัฒนธรรมดันแหล่งเรียนรู้อีอีซี

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ครั้งที่ 1/2562 ได้รับรายงานความคืบหน้า โครงการขยายถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี โดยมีการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรทั้งสองฝั่ง ซึ่งมีทั้งการพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์เมืองเก่า การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การพัฒนาสาธารณูปโภค การส่งเสริมการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม โดยจะจัดเวทีประชาพิจารณ์ ก่อนที่จะนำข้อคิดเห็นมาสรุปผลและบรรจุให้แผนมีความสมบูรณ์

นายวีระกล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จ.นครนายก ได้จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละครเสร็จแล้ว ทั้งยังได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทยพวน ให้ทันสมัย ยกระดับเป็นพิพิธภัณฑ์ต้นแบบของภาคกลางและภาคตะวันออก นอกจากนี้กรมศิลปากรได้จัดหาพื้นที่สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพิ่มใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยองด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานปลัด วธ.ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อทราบความต้องการของชุมชนแล้วนำมาวิเคราะห์ใช้พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้