วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ข่าวดี ทำใบขับขี่ เพิ่มทางเลือกอบรมภาคทฤษฎี ไม่ต้องไปถึงขนส่ง

ข่าวดี ทำใบขับขี่ เพิ่มทางเลือกอบรมภาคทฤษฎี ไม่ต้องไปถึงขนส่ง

  • Share:

ขนส่ง เพิ่มทางเลือกเปิดกว้างสถาบันการศึกษารัฐ-เอกชน 130 แห่งทั่วไทย อบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี อำนวยความสะดวกประชาชน ไม่จำเป็นต้องไปอบรมถึงขนส่งทางบก ก่อนทำใบขับขี่...

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) และขอต่ออายุใบขับขี่ ด้วยการเปิดทางเลือกให้ประชาชนสามารถสมัครเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 130 แห่ง โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสำนักงานขนส่งเพียงอย่างเดียว โดยประชาชนที่จะเข้ารับการอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาจำนวน 130 แห่งทั่วประเทศ ที่มีความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก ได้ทาง https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17152


อย่างไรก็ตาม หลักสูตรในการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ชั่วคราว จะมีระยะเวลา 5 ชั่วโมง และหลักสูตรสำหรับขอต่ออายุใบขับขี่จะมีระยะเวลา 1 ชั่วโมง รวมถึงการขอต่ออายุใบขับขี่ กรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปีด้วย โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด

ทั้งนี้การเพิ่มทางเลือกอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภายนอก นอกจากจะเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้ขอรับใบขับขี่มีความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ต้องติดต่อด้วยตนเองทุกขั้นตอน ดังนั้น อย่าหลงเชื่อติดต่อกับบุคคลภายนอกที่อาสาดำเนินการแทนหรือแอบอ้างว่าจะได้รับใบขับขี่ โดยไม่ต้องผ่านการอบรมหรือไม่ต้องทดสอบอย่างเด็ดขาด นอกจากจะสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นแล้ว อาจสูญเสียเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่สำคัญจะได้รับใบขับขี่ปลอมที่ไม่ได้ออกให้โดยหน่วยงานราชการ.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้